Skip to main content
0
UX/UI

19 คำศัพท์ UX/UI Design ก่อนเริ่มศึกษา ต้องรู้จักคำศัพท์กันก่อน !

ในปัจจุบันนี้อาชีพ UX/UI Designer เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากและหลายคนเริ่มหันมาสนใจ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อผันตัวมาเป็น UX/UI Designer วันนี้ borntoDev จะพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการ ทำงาน UX/UI Designer กัน

โดย Theechaya Sitthisinthanachai
Who am I Depending on what I do.

A/B Testing หรือ Split test

คือการทดสอบรูปแบบหน้าตาองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยแบ่งองค์ประกอบเป็นแบบ A และ B ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่นลักษณะของสีปุ่มกด สีแดง และน้ำเงิน หลังจากนั้นทำการวัดผลว่าแบบใดให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด 

 

User Testing หรือ Usability Testing

คือ วิธีการที่เราจะได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการนำ Application หรือ Website ที่เราจัดทำขึ้นนั้นไปให้ผู้ใช้ลองทดสอบใช้งาน ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าผู้ใช้มีปฏิกิริยาอย่างไร สิ่งที่เราออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และ ทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร

 

Card Sorting

คือ เครื่องมือในการทำ User Experience (UX) ช่วยให้เราออกแบบและวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น วิธีการ คือ ให้ผู้ใช้งานเรียงการ์ดซึ่งประกอบด้วยคำที่เราต้องการแสดงในระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น กางเกง โต๊ะ โคมไฟ เก้าอี้ เสื้อเชิ้ต) และดูว่าผู้ใช้ จัดคำเหล่านั้นให้อยู่ในหมวดหมู่ใด วิธีการนี้ จะช่วยให้เราวางแผนระบบ และพัฒนา User Experience ให้ดียิ่งขึ้น

 

Analytics

คือ การศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น บริษัททำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และใช้ Analytics เพื่อช่วยดูว่า Promotion ที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้หรือไม่ เพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่ และมีผลกระทบอะไรตามมาจากยอดขายนั้นหรือไม่

 

Information Architecture (IA)

คือ การจัดวางโครงสร้างของข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งาน เป็นการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการจัดกลุ่มข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ลำดับการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่สับสนกับการเข้าใช้งาน และ รวดเร็ว เช่น การทำแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 

Market Reserch

หรือวิจัยตลาด คือ กระบวนการ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ ว่าต้องการอะไร? สถานที่ที่พวกเขามักใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือที่ไหน ? โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามกลุ่มผู้ที่เคยใช้งานพวก Website หรือ Application ทั้งเรื่องหน้าตาการออกแบบ (User Interface) และความง่ายหรือประสบการณ์ในการใช้งาน (User Experience) เพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

 

Interaction Design

คือ กระบวนการออกแบบโดยคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุ (ปฏิสัมพันธ์เกิดจากสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง การรับรสได้กลิ่น การสัมผัส) ยกตัวอย่างเช่น การใช้มือกดปุ่มบนหน้าจอ หรือการสั่งเปิด-ปิด ไฟด้วยเสียง เป็นต้น

 

Responsive Design

คือ การออกแบบหน้าจอให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไปจนถึงโน๊ตบุ๊ค และ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ Responsive Design ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอทั่วกันไม่ว่าจะใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ใด

 

Usability

คือ ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Attribute) ของ Product ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน เพราะ “ความยากง่าย” ในการใช้งาน ส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกและการตัดสินใจของ User ว่าจะใช้งาน Product นี้ต่อไปหรือไม่ Usability ประกอบไปด้วย 3 อย่างที่จำเป็นต้องมีร่วมกัน ได้แก่ Effectiveness (สามารถใช้งานได้ และรู้ว่าใช้งานอย่างไร), Efficiency (ใช้งานง่าย และ ไว), Satisfication(พึงพอใจในการใช้งาน)

 

User Experience (UX)

คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในด้านความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ความสนุกสนาน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ จนเกิดเป็นความพึงพอใจหรือประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานนั่นเอง

 

User Interface (UI)

คือ สิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็น โต้ตอบได้ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหน้าตา การออกแบบ ความสวยงามของแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น แถบเมนูและปุ่มต่าง ๆ การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม แป้นพิมพ์ เสียง เป็นต้น

 

User centered design (UCD)

คือ การออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยออกแบบจากมุมมองที่จะสามารถเข้าใจโดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะมีบทบาทและส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้อยู่ตลอดเวลา เน้นออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งหมด ง่าย ๆ ก็คือ ผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นั่นเอง

 

Wireframe

คือ แผนผัง โครงสร้าง ภาพรวม การจัดองค์ประกอบของ Interface จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งาน มีความเข้าใจในภาพรวมของระบบตรงกัน

 

User Journey

คือ เส้นทางของผู้ใช้ เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจผู้ใช้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ที่มีความต้องการเช่นอยากได้สินค้า 1 อย่าง ผู้ใช้จะเสริชหาอะไรบ้าง ไปจนถึงปลายทางในการสั่งสินค้าที่ตนต้องการ จนสำเร็จ

 

Visual Design

คือ การนำเสนอภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่น การจัดวางตำแหน่ง การใช้สี การใช้ตัวอักษร สำหรับการนำเสนอให้สวยงาม และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำ Infographic ก็จัดเป็น Visual Design เช่นกัน เพราะเป็นการนำข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่ และนำเสนอผ่านภาพเพื่อความเข้าใจง่ายและสวยงามมากขึ้นนั่นเอง

 

Guerrilla Test

คือ หนึ่งในการทำ Usability Testing เป็นการทดสอบแบบเจอตัวเป็น ๆ เน้นเก็บ feedback ได้รวดเร็ว โดยสุ่มเลือก User ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราคาดว่าจะเจอกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ข้อดีคือประหยัดต้นทุน ใช้เวลาเตรียมตัวน้อย และที่สำคัญคือเราสามารถเห็นสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ของ ผู้ใช้ได้ทันที

 

Prototype

คือ ต้นแบบของหน้าเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นแบบเหมือนจริงที่สุด สามารถคลิกปุ่มบนหน้าจอได้ เพื่อทดสอบการใช้งานโดยให้ผู้ใช้งานลองใช้จริง ๆ (Usability Testing) และนำคำแนะนำ และปัญหาที่พบมาแก้ไขและปรับปรุง ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ Develop หรือเขียนโค้ดต่อไป

 

Grid system

คือเส้นแนวตั้งและแนวนอนมารวมกันเป็นโครงสร้าง ใช้ในการจัดองค์ประกอบ User interface ให้มีความสวยงาม สมดุลกัน และยังใช้ในการจัดองค์ประกอบความสำคัญบนหน้าจอนั้น ๆ อีกด้วย เช่นการจัดทำขนาดของปุ่มต่าง ๆ เรียงลำดับตามความสำคัญของข้อมูล

 

Design Thinking

หรือ การคิดเชิงออกแบบ คือกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้ใช้ หรือ คิดแบบเข้าใจผู้ใช้ และนำเสนอวิธีแก้ปัญหาให้ถูกจุด และพัฒนากระบวนการแนวคิดใหม่ ๆ ผ่าน 5 กระบวนการ ได้แก่ Empathize Define Ideate Prototype & Test (การทำความเข้าใจ , การนิยาม , การส้รางสรรค์ , การจำลอง และการทดสอบ)

หากคุณสนใจพัฒนา สตาร์ทอัพ แอปพลิเคชัน
และ เทคโนโลยีของตัวเอง ?

อย่ารอช้า ! เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่ออัพเกรดความสามารถของคุณ
เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมปฏิบัติจริงในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์วันนี้

BorntoDev

Author BorntoDev

BorntoDev Co., Ltd.

More posts by BorntoDev
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า