อัพเกรดทักษะให้องค์กร

ติดอาวุธด้วย Digital Skills

พัฒนาทักษะบุคลากรของคุณให้ก้าวไกล กับหลักสูตรคุณภาพที่มาพร้อมกับ Workshop ให้ฝึกคิด และ ปฏิบัติจริง
อัพเกรดทักษะกับหลักสูตรที่ทันสมัยที่สุด

เน้นพัฒนาไปถึงกระบวนการคิด จากการลงมือทำ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรสูงสุด

เรียนรู้จากนักเทคโนโลยี ตัวจริงที่พร้อมให้ความรู้

มาพร้อมความรู้ทฤษฎี และ กิจกรรมส่งเสริมความรู้

โครงงานร่วมกันแบบปรับแต่งได้

เราพร้อมปรับเนื้อหา รวมถึงกิจกรรมให้เหมาะกับองค์กร

เรียนรู้เทคโนโลยีปัจจุบันใหม่ล่าสุด

เราพร้อมอัพเดตเนื้อหาให้ใหม่ที่สุด เพื่อการต่อยอดของผู้เข้าอบรม

ถึงเป้าหมายทั้งองค์กร และ พนักงาน

พนักงานได้รับความรู้ที่แท้จริง และ องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพสูง

In-house Workshop อบรมภายในองค์กร (หลักสูตร 16 ชั่วโมง)

UX Design from Zero

เริ่มต้นเรียน และ เน้นลงมือปฏิบัติจริงกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานของคำว่า UX บทบาทหน้าที่ของ UX/UI Designer เข้าใจขั้นตอนการออกแบบบน User-centered Design, การระบุปัญหา และ ส่วนประกอบของการสร้างประสบการณ์ที่ดี, การทำงานร่วมกันภายในทีมเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด จนถึงขั้นตอนการทำ UX Research และ Bias ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำ UX Design

ต่อมาเป็นการสอนให้รู้จักกับ UX Design Process ผ่าน LEAN UX ในการ Empathize, Define และ Ideate ร่วมกันภายในกลุ่มจนถึงการทำ Low-Fidelity และ การทดสอบเบื้องต้น และทำ High-Fidelity เพื่อทดสอบไอเดียแบบเห็นภาพจริงไปพร้อมกัน

In-house Workshop อบรมภายในองค์กร (หลักสูตร 32 ชั่วโมง)

Basic Python 3

for Business

เริ่มต้นกระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมด้วย Python 3 กับหลักสูตรที่เน้นไปที่การปฏิบัติจริง และ ทำผลงานในรูปแบบ Project Base ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของ BorntoDev เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

In-house Workshop อบรมภายในองค์กร (หลักสูตร 16 ชั่วโมง)

Ultimate PowerPoint

เพราะแค่เปลี่ยนการนำเสนอ ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดา ให้ดูดีได้ ! กับหลักสูตรเฉพาะของ BorntoDev ที่จะมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่สุดธรรมดาอย่าง PowerPoint ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ !

ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

(ทีมงานจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง)