การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

Waymo ผู้เบิกเส้นทางบนท้องถนนยุคใหม่ จุดเริ่มต้นรถยนต์ไร้คนขับ

Waymo ผู้เบิกเส้นทางบนท้องถนนยุคใหม่ จุดเริ่มต้นรถยนต์ไร้คนขับ ปัจจุบัน ยุคของเร…
BorntoDev
1 กุมภาพันธ์ 2020