Skip to main content
0

สารจากนักเขียน

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น อาชีพ UX/UI Designer จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า UX/UI Designer เป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) และการออกแบบอินเตอร์เฟซ (User Interface) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานง่ายและตรงใจผู้ใช้งานมากที่สุดนั่นเอง

สำหรับ Graphic Designer หลายคนที่สนใจอยากย้ายสายงานมาสู่ UX/UI Designer อาจจะกังวลว่าจะต้องเริ่มต้นจากอะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวและประสบความสำเร็จในการย้ายสายงานได้

สิ่งที่ต้องรู้และเตรียมตัวก่อนย้ายสายงาน

ก่อนอื่น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Graphic Design และ UX/UI Design ให้ดี โดย Graphic Design เน้นไปที่ความสวยงามและความสวยงามของงานออกแบบ ในขณะที่ UX/UI Design เน้นไปที่การใช้งานง่ายและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งาน

Photo by picjumbo.com

ดังนั้น ทักษะที่จำเป็นสำหรับ UX/UI Designer ได้แก่

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ UX/UI
 • ทักษะการวิจัยและพัฒนา
 • ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ ประสบการณ์การทำงานด้าน Graphic Design ก็เป็นข้อได้เปรียบในการย้ายสายงานมาสู่ UX/UI Designer เนื่องจาก Graphic Designer มักจะมีทักษะด้านการออกแบบที่ดีอยู่แล้ว เช่น การออกแบบกราฟิก การใช้สี การใช้ตัวอักษร เป็นต้น

หาความรู้จากไหนดี ?

สำหรับการเริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเองผู้เขียนจะแนะนำจาก Website ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ UX/UI Design เบื้องต้นก่อน แต่กรณีที่ใครคิดว่าอ่านหรือศึกษามาเยอะแล้วแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก แนะนำเลยว่าให้ลงเรียนคอร์สแบบจริงจัง เพราะคอร์สเรียนจะครอบคลุมและให้สอนเราตั้งแต่เริ่มจาก 0 ของการทำโปรเจค 1 โปรเจคนั่นเอง

เว็บไซต์และบล็อก

Photo by borntoDev Blog

หลักสูตรออนไลน์

 • borntoDev
 • Coursera: 
 • Udemy
 • Google UX Course

แนะนำให้ฝึกฝนการออกแบบ UX/UI ผ่านการทำ Project ส่วนตัว หรือหาโจทย์การออกแบบ UX/UI มาลองทำด้วยตัวเอง เช่น ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน ออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ

แหล่งข้อมูลสำหรับการหาโจทย์ UX

แหล่งข้อมูลสำหรับการหาโจทย์ UI

สร้าง Portfolio ยังไงให้ปัง ?

Portfolio เป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน UX/UI Designer ดังนั้นจึงควรสร้าง Portfolio ที่ดีและแสดงผลงานให้โดดเด่น แล้วสร้างยังไงล่ะ ? ย้อนกลับไปด้านตรงคำแนะนำเพิ่มเติมถ้าเราเริ่มฝึกทำ Project การออกแบบของตัวเองแล้ว เราสามารถนำเอางานนั้นมาสร้าง Portfolio ของตัวเองได้เลย

สิ่งสำคัญที่กรรมการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองหาคือ >> ผลงานในส่วน UX เพราะกรรมการสัมภาษณ์ไม่ได้อยากเห็นแค่หน้าตาสวยงามของแอพ หรือ เว็บไซต์ แต่อยากเห็นว่า แอพ หรือ เว็บไซต์นั้น ๆ มีขั้นตอนในการสร้างมาเพื่อ Experience ที่ดีของ User มากน้อยแค่ไหนกัน !!

Photo by Fabian Wiktor

สิ่งที่ควรมีใน Portfolio UX/UI มีอะไรบ้าง

ส่วนของ UX ประกอบไปด้วย

1. บทนำ

 • อธิบายภาพรวมของโครงการ >เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร
 • ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข >> Painpoint ต่าง ๆ จากเว็บไซต์เดิมหรือเว็บไซต์อื่น
 • อธิบายผู้ใช้งานและเป้าหมาย สิ่งที่เราได้ออกแบบมา

2. กระบวนการวิจัย

 • วิธีการวิจัยผู้ใช้งาน ว่าใช้วิธีอะไร อาจเป็นสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือ อื่น ๆ
 • ผลลัพธ์ของการวิจัย เช่น แผนภาพ persona, user journey map

3. การออกแบบ

 • อธิบายว่างานออกแบบของคุณมีอะไรบ้าง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อินเทอร์เฟซผู้ใช้ โมเดล wireframe โมเดล prototype ฯลฯ
 • อธิบายว่างานออกแบบของคุณแก้ปัญหาอะไร หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างไร

4. ผลลัพธ์

 • อธิบายว่างานออกแบบของคุณมีจุดเด่นอะไร อะไรคือสิ่งที่แตกต่างจากงานออกแบบอื่น
 • ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จที่ใช้วัดผลงานออกแบบของคุณ เช่น ยอดผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน อัตราการแปลง (Conversion Rate) คะแนนความพึงพอใจ (NPS) ฯลฯ
 • นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จในรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จ อธิบายว่างานออกแบบของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ และทำไม

ส่วนของ UI ประกอบไปด้วย

1. การออกแบบระบบ

 • อธิบายระบบการออกแบบ (Design system)
 • แสดงตัวอย่างของ components ใน Project

2. การออกแบบอินเทอร์เฟซ

 • หน้าจอของงานออกแบบ
 • การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น typography, layout, color scheme
 • การออกแบบสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Tablet หน้าตาเป็นแบบไหน Desktop หน้าตาเป็นแบบไหน

สัมภาษณ์งานสายนี้ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โจทย์สำหรับการสัมภาษณ์

 • โดยปกติการสัมภาษณ์งานตำแหน่ง UX/UI Designer มักจะมีโจทย์มาให้เราทำด้วย ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท ที่เจอมาจะมีโจทย์การวิเคราะห์ และ โจทย์ด้านการ Design บน Figma ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างโจทย์

ตัวอย่างโจทย์สำหรับทดสอบ

 • ออกแบบหน้าจอสำหรับแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์สั่งอาหาร แบบ Responsive ผู้ใช้งานสามารถค้นหาร้านอาหาร เลือกรายการอาหาร และสั่งอาหารได้ 
 • ออกแบบระบบการออกแบบสำหรับเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้สี ตัวอักษร และไอคอนที่สื่อถึงแบรนด์
 • วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานของเว็บไซต์ e-commerce โดยใช้ Google Analytics
 • อธิบายวิธีการทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าขั้นตอนอย่างไร ต้องส่งมอบอะไรบ้าง ปัญหาในการทำงานร่วมกันและวิธีแก้ปัญหาคืออะไร

ทักษะและประสบการณ์

 • เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ UX/UI Design หน่อย (ถ้าไม่มีประสบการณ์ ในส่วนตรงนี้อาจเล่าถึง Project จาก Portfolio)
 • อธิบายกระบวนการออกแบบ UX/UI ว่าเรามีขั้นตอนในการทำ UX/UI อย่างไรบ้าง 1,2,3…..
 • เครื่องมือ UX/UI อะไรบ้างที่ใช้เป็นประจำ
 • อธิบายหลักการออกแบบ UX/UI ที่สำคัญ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ Responsive Design อย่างไร
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Accessibility ในการออกแบบอย่างไร

ผลงาน

 • อธิบายผลงานการออกแบบ UX/UI ของคุณที่ภูมิใจที่สุด
 • อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของในฐานะ UX/UI Designer
 • อธิบายกรณีศึกษา UX/UI ที่เคยทำ
 • เคยทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ไหม อธิบายประสบการณ์ว่าทำการร่วมกันอย่างไร และเจอปัญหาแบบไหนมาบ้าง รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา

ความคิดและมุมมอง

 • อะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในการเป็น UX/UI Designer
 • เทรนด์ล่าสุดใน UX/UI Design ที่สนใจ
 • อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในฐานะ UX/UI Designer
 • อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ UX/UI Design ที่ดี

สรุป

การย้ายสายงานจาก Graphic Design สู่ UX/UI Designer ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีความตั้งใจและเตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และสร้าง Portfolio ที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานและประสบความสำเร็จในการย้ายสายงานได้ นอกจากนี้ถ้าใครลองศึกษาเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้ว ยังจับต้นชนปลายทางไม่ถูก

ขอแนะนำ การเรียน UX/UI Design ไม่ใช่แค่การนั่งฟัง แต่เป็นการลงมือทำ และ เจอเคสเยอะ ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นประสบการณ์”ซึ่งบอกได้เลยว่านี่คือคลาสที่คุ้มที่สุดเท่าที่เคยจัดมา เพราะจะได้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ทุกวันที่เรียนได้ชิ้นงานกลับมาลองทำ และ “ทุกชิ้นงานผ่านตาอาจารย์ผู้สอนที่ทำการตรวจแบบจริงจัง”

คลาสเรียนนี้จึงเป็นคลาสที่ออกแบบมาให้กับทั้งคนที่ต้องการย้ายสายงานแบบจริงจัง (เพราะเราเรียนกันอย่างเข้มข้น), องค์กรที่ต้องการนำศาสตร์ UX/UI ไปใช้งานแบบจริง ๆ และ ผู้ที่ต้องการเพิ่มสกิลตัวเองเพื่อเป็นคนไอทีค่าตัวแพง

ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ Phiraphon Tunchaya หรือ อาจารย์พี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Computer Interface และ UX/UI Design ที่มีประสบการณ์ในการสอนมาอย่าง ยาวนาน และ การันตีคุณภาพด้านการสอน ประจำกับ borntoDev ที่เข้าจัดอบรมมาแล้วทั้งภาครัฐ และ เอกชนขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่

พร้อมทั้งความสนุกจากหลักสูตร และ ความน่ารักใจดีของอาจารย์ ด้วยคะแนนประเมินกว่า 4.95 จากคะแนนเต็ม 5.00 และ พิเศษ สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสบาย ๆ 0% 10 เดือน เพียงเดือนละ 1,390.- เท่านั้นนบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สามารถติดตามอัพเดตราคาโปรปัจจุบัน หรือ ติดตามรายละเอียดแบบเต็ม ๆ ที่ https://www.borntodev.com/road-to-ux-ui-design-bootcamp/ ได้เลย

Theechaya Sitthisinthanachai

Author Theechaya Sitthisinthanachai

Who am I Depending on what I do.

More posts by Theechaya Sitthisinthanachai
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า