Skip to main content
0
DevInitFront-End Developer

แนะนำการใช้งาน CSS Framework

ปัจจุบันการใช้ CSS Framework เป็นหนึ่งในวิธีที่นักพัฒนาเว็บไซต์ส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะสามารถลดเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความนี้จะเสนอ ข้อดีของการใช้ CSS Framework และแนะนำ Framework ที่เหมาะสมสำหรับทำโปรเจกต์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับโปรเจคของเราค่ะ

ข้อดีของการใช้ CSS Framework

 1. ประหยัดเวลาในการพัฒนา: CSS Framework มักมีสไตล์ที่พร้อมใช้งาน ทำให้นักพัฒนาสามารถลดเวลาในการเขียน CSS และออกแบบเว็บไซต์ได้มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์
 2. ความสอดคล้องกับหลายอุปกรณ์: ส่วนใหญ่ของ CSS Framework มี Responsive Grid System ที่ช่วยให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเหมาะสมกับหลายขนาดของหน้าจอและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการรองรับในหลายอุปกรณ์
 3. ความสมดุลและเป็นระเบียบ: การใช้ CSS Framework ช่วยให้มีความสมดุลและเป็นระเบียบในโครงสร้างของเว็บไซต์ ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการ
 4. การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: แม้ว่า CSS Framework จะมีสไตล์ที่กำหนดมาให้แล้ว แต่นักพัฒนายังสามารถปรับแต่งหรือแทรกสไตล์ที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของโปรเจกต์นั้นๆ
 5. การดูแลรักษาและอัพเดท: ส่วนใหญ่ของ CSS Framework มีชุดเอกสารที่ครอบคลุมช่วยในการใช้งาน และมีการอัพเดทและการดูแลรักษาจากทีมพัฒนาที่สนับสนุน Framework นั้น ๆ ซึ่งช่วยให้การใช้งานยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

แนะนำ CSS Framework และข้อดี-ข้อเสีย

 1. Bootstrap: เป็น Framework ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีความสมดุลและใช้งานง่าย มีองค์ประกอบมากมายที่ช่วยให้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • จุดเด่น:
   • มีความสมดุลและครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น Grid System, Typography, Forms, Buttons, และอื่น ๆ
   • มีชุดเอกสารที่ครอบคลุมและชุดออนไลน์ที่มีข้อมูลมากมายสำหรับการใช้งาน
   • มีการอัพเดทและการสนับสนุนจากทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • จุดด้อย:
   • มีความนิยมมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูเหมือนกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ Bootstrap อาจจะต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
  • https://getbootstrap.com
 2. Foundation: เป็น Framework ที่มีความยืดหยุ่นมาก มี Grid System ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายตามความต้องการ
  • จุดเด่น:
   • มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นที่นิยมในการใช้งาน Grid System ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
   • มีความสมดุลและครอบคลุมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยคอมโพเนนต์ที่หลากหลาย
   • มีคอมมูนิตี้ที่ใช้งานง่ายและดีเยี่ยม
  • จุดด้อย:
   • การเรียนรู้การใช้งานอาจใช้เวลานานกว่า Framework อื่นเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง
  • https://get.foundation/sites/docs/installation.html
 3. Bulma: มีความง่ายต่อการใช้งานและมีสไตล์ที่สวยงาม ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • จุดเด่น:
   • มีดีไซน์ที่สวยงามและมีสไตล์ที่ง่ายต่อการปรับแต่ง
   • มีการใช้งานที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน
   • ไม่มีความซับซ้อนและเป็นไปตามหลักการ “เริ่มต้นแบบใช้งานได้ทันที”
  • จุดด้อย:
   • ยังไม่ได้รับความนิยมเทียบกับ Bootstrap หรือ Foundation ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของชุมชนและการสนับสนุน
  • https://bulma.io/documentation/start/installation/
 4. Tailwind CSS: เป็น CSS Framework ที่ให้เครื่องมือในการสร้างสไตล์แบบ utility-first มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่มีการปรับแต่งสไตล์ต่าง ๆ อย่างมาก
  • จุดเด่น:
   • เป็น CSS Framework ที่ให้เครื่องมือในการสร้างสไตล์แบบ utility-first ที่มีความยืดหยุ่นสูง
   • ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียน CSS และช่วยให้การจัดการสไตล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีคอมมูนิตี้และเอกสารที่ครอบคลุมอย่างครอบคลุม
  • จุดด้อย:
   • การใช้ utility classes อาจทำให้โค้ดดูสับสนได้ และอาจมีการใช้คลาสมากขึ้น
  • https://tailwindcss.com/docs/installation
 5. Semantic UI: เน้นการใช้งานง่ายและมีความสวยงาม มีชุดคอมโพเนนต์ที่หลากหลายและเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนา
  • จุดเด่น:
   • มีดีไซน์ที่สวยงามและมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
   • มีคอมโพเนนต์ที่หลากหลายและเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ
   • มีการใช้งานง่ายและเป็นมาตรฐาน
  • จุดด้อย:
   • อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความยืดหยุ่นของ Grid System และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่น้อยกว่า Framework อื่น ๆ
  • https://semantic-ui.com/introduction/getting-started.html
 6. Materialize CSS: มีลักษณะที่เน้นความเป็นเนื้อหา ช่วยให้มีการตอบสนองและสวยงามในทุก ๆ ขนาดของหน้าจอ
  • จุดเด่น:
   • Materialize CSS มีคุณสมบัติและคอมโพเนนต์ที่ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น ระบบ Grid, Forms, Buttons, Cards, Icons, และอื่น ๆ
   • Materialize CSS มีชุดคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานและการปรับแต่ง
   • Materialize CSS มีการอัพเดทและการสนับสนุนจากทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • จุดด้อย:
   • Materialize CSS อาจมีขนาดของไฟล์ที่ใหญ่กว่าบาง Framework อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์โหลดช้าขึ้นได้ในบางกรณี
   • บางครั้ง Grid System ของ Materialize CSS อาจไม่มีความยืดหยุ่นมากพอต่อการปรับแต่งหรือการสร้างโครงสร้างที่ไม่ตรงกับรูปแบบที่มีอยู่
  • https://materializecss.com/getting-started.html

เทคนิคในการใช้ CSS Framework

 1. เรียนรู้เกี่ยวกับ Grid System: เริ่มต้นด้วยการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับ Grid System ของ CSS Framework ที่จะเลือกใช้ เน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของคลาสและโครงสร้างของ Grid System เพื่อจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างเหมาะสม
 2. ปรับแต่งสไตล์: แม้ว่า CSS Framework จะมีสไตล์ที่กำหนดไว้แล้ว แต่เรายังสามารถปรับแต่งสไตล์ตามความต้องการของโปรเจกต์ได้ โดยการใช้ CSS แบบกำหนดเองหรือการแทรกคลาสที่กำหนดเองเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งหรือเข้าถึงลักษณะที่ Framework ไม่มีให้
 3. ใช้คลาสและคอมโพเนนต์ที่มีอยู่: ใช้คลาสและคอมโพเนนต์ที่มีอยู่ใน CSS Framework เพื่อสร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ ควรเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของแต่ละคลาสและโครงสร้างเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 4. ทดสอบการแสดงผลบนหลายอุปกรณ์: ทดสอบการแสดงผลของเว็บไซต์บนหลายอุปกรณ์และขนาดหน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพและสวยงามในทุกสถานการณ์
 5. เรียนรู้การใช้งานเอกสาร: ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ของ CSS Framework เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่มีอยู่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการปรับแต่ง Framework ได้อย่างถูกต้อง
 6. รักษาการอัพเดท: คอยติดตามการอัพเดทใหม่ๆ จากทีมพัฒนา การอัพเดทจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้งาน CSS Framework เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้เทคนิคที่ถูกต้องจะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอย่างมาก

การติดตั้ง CSS Framework

การติดตั้ง CSS Framework สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่แพร่หลายและง่ายที่สุดคือการใช้ CDN (Content Delivery Network) หรือการใช้งานผ่าน Package Manager ดังนี้:

ใช้งานผ่าน CDN:

 • เข้าไปที่เว็บไซต์หรือเอกสารของ CSS Framework ที่ต้องการติดตั้ง
 • คัดลอก URL ของไฟล์ CSS จากส่วนที่ระบุว่า “CDN”
 • นำ URL ที่คัดลอกมาแปะในส่วน <head> ของหน้า HTML เช่น
<head>
  <link rel="stylesheet" href="URL_TO_CSS_FILE">
</head>

ใช้งานผ่าน Package Manager:

 • ใช้ Package Manager เช่น npm (สำหรับ Node.js), Yarn, หรือ Bower
 • เปิด Terminal หรือ Command Prompt และเข้าไปในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์
 • รันคำสั่งติดตั้ง Framework โดยใช้ Package Manager ที่เลือก เช่น:

ใช้ npm

npm install framework-name

ใช้ Yarn:

yarn add framework-name

ใช้ Bower:

bower install framework-name
 • เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้งาน CSS Framework ที่ติดตั้งมาใช้งานได้โดยการเรียกใช้ในหน้า HTML

การเลือกใช้วิธีติดตั้งไฟล์ CSS Framework ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายและความคุ้มค่าต่อการใช้งาน ถ้าต้องการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าหรือติดตั้งเพิ่มเติม CDN อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหรือการบริหารจัดการกับเวอร์ชัน Framework Package Manager อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Papimpat Nimprasert

Author Papimpat Nimprasert

Leaning & Enjoy Coding !!

More posts by Papimpat Nimprasert
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า