Skip to main content
0
DevInitFront-End Developer

การสร้าง Footer สำหรับเว็บไซต์

Footer ?

ส่วนท้ายของเว็บไซต์หรือ Footer ดูจะเป็นส่วนที่หลายคนมองไม่เห็นความสำคัญมากนัก แต่ความจริงแล้วมันมีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ ในเว็บไซต์และมีประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดครับ วันนี้ผมจะพามาสร้าง Footer เบื้องต้นกัน โดยใช้ HTML และ CSS
โดย Footer ที่สร้าง ผมจะทำเป็นขนาดหน้าจอแบบแสดงผลบนแล็ปท็อปครับ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าใจวัตถุประสงค์ของ Footer

ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือดีไซน์หรือเขียนโค้ด เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของ Footer คืออะไรครับ

โดยปกติแล้ว Footer จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูล เช่น

 • ข้อมูลลิขสิทธิ์
 • ข้อมูลของผู้เขียน
 • ข้อมูลติดต่อ
 • ลิ้งค์สำหรับไปหน้าอื่น ๆ
 • โลโก้

ขั้นตอนที่ 2: วางโครงร่างของ Footer

หลังจากเราพอจะเข้าใจว่า Footer มีไว้เพื่ออะไร เราก็มาวางโครงร่างของ Footer เว็บไซต์ว่าต้องการที่จะแสดงข้อมูลอะไรบ้าง

โดยผมต้องการที่จะแสดงข้อมูล

 • ส่วนสำหรับผู้ใช้กรอกรับสมัครข้อมูล
 • ช่องทางติดต่อ
 • ลิ้งค์ไปหน้าอื่นๆ
 • ช่องทางการติดตามในโซเชียล

เบื้องต้นวางโครงไว้คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบ Footer

เมื่อคิดโครงร่างแล้ว ผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Figma (link: figma.com) ในการออกแบบเบื้องต้นครับ โดยผมจะพยายามใช้สีเพื่อแยกและแสดงให้เห็นแต่ละส่วนของ footer ครับ

ขั้นตอนออกแบบ ผมจะใช้สมุดวาดหรือออกแบบใน Figma โดยจะเน้นเป็นต้นแบบโครงร่างสำหรับขึ้นงานไวๆ ส่วนตัวผมจะทำส่วนของดีไซน์เว็บไซต์หลังสุด เน้นเนื้อหาสำคัญหรือฟังก์ชั่นที่จำเป็นในเว็บไซต์ขึ้นก่อน เมื่อครบแล้ว ค่อยมาจัดการส่วนของดีไซน์จะได้งานที่ไวกว่าครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยครับ

ขั้นตอนที่ 4: เขียน HTML

มาเริ่มเขียน HTML กันเลยครับ ผมจะใช้ HTML element “footer” เพื่อกำหนดส่วนของ footer โดยเราจะใส่โค้ดของข้อมูลที่เราจะแสดงใน footer ระหว่าง <footer> ... </footer>

โค้ด:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Footer</title>
</head>
<body>

 <footer>

 </footer>
 
</body>
</html>


เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย ผมจะแสดงโค้ดเพียงแค่ส่วนของ HTML element ส่วน footer นะครับ

<footer>

  <div>
   <h1>JOIN US</h1>
   <p>Subscribe to receive our offers</p>
   <div>
    <input type="email" placeholder="Enter your email">
    <button>SUBSCRIBE</button>
   </div>
  </div>

  <div>
   <div>
    <h1>Contact us</h1>
   </div>
   <div>
    <ul>
     <li>About</li>
     <li>News</li>
     <li>Jobs</li>
    </ul>
   </div>
   <div>
    <h1>Social</h1>
   </div>
  </div>

 </footer>

ผลลัพธ์:

เราก็จะได้โครงสร้าง HTML ของข้อมูลที่เราต้องการแสดงแล้ว ตามที่ออกแบบผมจะมองเป็น 2 ส่วนใหญ่ ก่อนโดยส่วนบนนั้นจะเป็นส่วนของการรับสมัครข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ อยู่ในส่วนล่าง

ขั้นตอนที่ 5: จัดตำแหน่ง

ถัดไปจะเป็นการใช้ CSS grid และ flexbox เข้ามาช่วยในการวางตำแหน่ง

โค้ด HTML:

 <footer>

  <div class="grid-container">

   <div class="grid-item1">
    <h1>JOIN US</h1>
    <p>Subscribe to receive our offers</p>
    <div>
     <input type="email" placeholder="Enter your email">
     <button>SUBSCRIBE</button>
    </div>
   </div>

   <div class="grid-item2">
    <div>
     <h1>Contact us</h1>
    </div>
    <div>
     <ul>
      <li>About</li>
      <li>News</li>
      <li>Jobs</li>
     </ul>
    </div>
    <div>
     <h1>Social</h1>
    </div>
   </div>

  </div>

 </footer>

โค้ด CSS:

body {
 margin: 0; 
}

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr;
}

.grid-item1 {
 background-color: lightblue;
}

.grid-item2 {
 background-color: lightseagreen;
}

อธิบายโค้ด:

 • ผมจะตั้ง margin ของ body เป็น 0 เพื่อให้หน้าเว็บเต็มไม่มี margin โดยรอบครับ
 • grid-container จะเป็นการตั้งค่าให้ div นี้แสดงผลแบบ grid และจัดการตำแหน่งของ div ภายในได้ครับ
 • grid-item1, grid-item2 ผมตั้งค่าสีให้มองเห็นสองส่วนแยกกันชัดเจนครับ

ผลลัพธ์:

เมื่อเราได้ตำแหน่งสองส่วนตามต้องการแล้ว ก็มาจัดการกับตำแหน่ง footer และตำแหน่งของข้อมูลภายในของทั้งสองส่วนอีกที โดยส่วนบนจะเป็นการจัดตำแหน่งตรงกลางแต่ส่วนล่างมีการแยกออกเป็น 3 คอลัมน์

ผมแก้ไขเฉพาะส่วนของโค้ด CSS เพิ่มเติมจากเดิม

โค้ด CSS:

body {
 margin: 0;
}

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr;
 text-align: center;
 position: fixed;
 left: 0;
 bottom: 0;
 width: 100%;
}

.grid-item1 {
 background-color: lightblue;
}

.grid-item2 {
 display: flex;
 justify-content: space-around;
 background-color: lightseagreen;
}

อธิบายโค้ด:

 • ในส่วนของ grid-container ผมใช้ text-align: center; เพื่อจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่ตรงกลาง
 • ตรงนี้สำคัญครับ position: fixed;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 100%;

จะเป็นการจัดตำแหน่งของ footer ให้ติดอยู่กับด้านล่างสุดของเว็บเพจเรา

 • grid-item2 การใส่ display: flex; เป็นการจัดให้ HTML element เรียงอยู่ในแนวนอนแถวเดียวกัน
 • justify-content: space-around; เป็นการจัดให้ HTML element มีระยะห่างเท่ากัน และกระจายตำแหน่งเท่ากันในหน้าเว็บเพจ

เรียบร้อยครับ เป็นยังไงกันบ้างกับ footer ของเรา ตอนนี้ก็ขาดแค่เพียงการตกแต่งด้วย CSS เพิ่มเติมและใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปตามต้องการ เบื้องต้นตั้งแต่เราทำกันมา หลักการก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ให้มอง footer ของเราเป็นส่วนๆ และใช้ CSS grid และ flex ในการจัดตำแหน่ง ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ

ขั้นตอนที่ 6: ตกแต่งเพิ่มเติมและใส่ข้อมูลตามต้องการ

ผมจะตกแต่งเพิ่มเติมให้เห็นภาพ footer แบบเบื้องต้นนะครับ

โค้ด HTML: ผมใช้ Font awesome เป็นไอคอน social ครับ

 <footer>

  <div class="grid-container">

   <div class="grid-item1">
    <h1>JOIN US</h1>
    <p>Subscribe to receive our offers</p>
    <div>
     <input type="email" placeholder="Enter your email">
     <button class="subscribe-button">SUBSCRIBE</button>
    </div>
   </div>

   <div class="grid-item2">
    <div>
     <h1>Contact us</h1>
     <p>email: warintorn.kongpaka@gmail.com</p>
    </div>
    <div class="menu-section">
     <ul>
      <li>About</li>
      <li>News</li>
      <li>Jobs</li>
     </ul>
    </div>
    <div class="social-section">
     <h1>Social</h1>
     <div>
      <i class="fa-brands fa-facebook"></i>
      <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
      <i class="fa-brands fa-youtube"></i>
     </div>
    </div>
   </div>

  </div>

 </footer>

โค้ด CSS:

body {
 margin: 0;
}

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr;
 text-align: center;
 position: fixed;
 left: 0;
 bottom: 0;
 width: 100%;
}

.grid-item1 {
 background-color: rgb(224, 224, 224);
 padding: 10px;
}

.grid-item2 {
 display: flex;
 justify-content: space-around;
 background-color: rgb(36, 36, 36);
 color: white;
 padding-top: 25px;
 padding-bottom: 25px;
}

.menu-section ul {
 list-style: none;
 line-height: 35px;
}

.social-section div {
 padding: 0 4rem;
}

.social-section div i {
 margin: 20px;
}

.subscribe-button {
 background-color: #000;
 color: white;
 border: none;
 height: 36px;
 width: 105px;
 border-radius: 5px;
 margin-right: 20px;
 margin-left: 10px;
}

ผลลัพธ์:

เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับการสร้าง footer เบื้องต้นด้วย HTML, CSS

หวังว่าทุกคนพอจะเห็นภาพการสร้าง footer และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ครับ

จากบทความวันนี้ สิ่งที่ผู้อ่านได้เรียนรู้

 • วิธีการสร้าง footer เบื้องต้น
 • การใช้ CSS ในการวางตำแหน่งและตกแต่ง footer

แล้วพบกันบทความหน้านะครับ

Keep coding ! Keep learning !

อ้างอิง

 • Footer tag สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2567
  จาก https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp
 • CSS grid สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2567
  จาก https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
 • CSS flexbox สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2567
  จาก https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

guywarin

Author guywarin

Front-end Developer

More posts by guywarin
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า