Skip to main content
0

สารจากนักเขียน

การวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI เป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้นักออกแบบเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการและใช้งานได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI

 • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้นักออกแบบเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการและใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้มักประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ นักออกแบบสามารถปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุงการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้นักออกแบบเข้าใจว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้ปัจจุบันทำงานได้ดีเพียงใด และสามารถปรับปรุงได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้มักคลิกปุ่มผิด นักออกแบบสามารถปรับปรุงการออกแบบปุ่มเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าการออกแบบ UX/UI ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์พบว่าการออกแบบ UX/UI ทำให้ผู้ใช้ใช้เวลาบนเว็บไซต์นานขึ้น ธุรกิจสามารถคาดหวังที่จะเพิ่ม Conversion Rate ได้

Photo by fauxels

เครื่องมือที่จำเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI

มีเครื่องมือมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI เครื่องมือเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ส่วนตัวเจ้าของกระทู้ใช้

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ตัวเลขและสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของ UX/UI ตัวอย่างของเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่

 • Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ยอดนิยมที่ช่วยให้นักออกแบบติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกเขา
 • Hotjar เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบบันทึกการใช้งานเว็บไซต์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้แบบเรียลไทม์
 • Qualaroo เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบสร้างแบบสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้และการวิจัยเชิงลึกเพื่อเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้ ตัวอย่างของเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่

 • User Interviews เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์
 • UsabilityHub เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบทดสอบความง่ายในการใช้งานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • Optimal Workshop เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบสร้างต้นแบบและทดสอบการออกแบบ UX/UI

ขั้นตอนการทำการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI

 • กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายของการวิเคราะห์ เป้าหมายของการวิเคราะห์อาจรวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การปรับปรุงการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
 • รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนถัดไปคือการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ความคิดเห็นจากผู้ใช้
 • วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบ การวิเคราะห์อาจรวมถึงการใช้สถิติ การสร้างแผนภูมิ และการทำสรุป
 • สรุปผลลัพธ์ ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลลัพธ์ของการวิเคราะห์และนำเสนอผลลัพธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Photo by Lukas

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งต้องการปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ เว็บไซต์จึงใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อติดตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ค้นหาสินค้า ประเภทสินค้าที่ผู้ใช้ค้นหา และระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้เวลาในการค้นหาสินค้า จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้ใช้เวลาในการค้นหาสินค้านานเกินไป และมักค้นหาสินค้าผิดประเภท เว็บไซต์จึงปรับปรุงการออกแบบการค้นหาสินค้าใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการค้นหาสินค้าน้อยลง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ แอปพลิเคชันเกมแห่งหนึ่งต้องการปรับปรุงการออกแบบปุ่มควบคุม แอปพลิเคชันจึงใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานปุ่มควบคุม จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้มักคลิกปุ่มผิด และแอปพลิเคชันจึงปรับปรุงการออกแบบปุ่มควบคุมใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้คลิกปุ่มได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล UX/UI เป็นกระบวนการสำคัญที่สามารถช่วยให้นักออกแบบอย่างเรา ๆ ปรับปรุงประสบการณ์และการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้นักออกแบบเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการและใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก ๆ เลย

Photo by Nino Souza

Reference

Theechaya Sitthisinthanachai

Author Theechaya Sitthisinthanachai

Who am I Depending on what I do.

More posts by Theechaya Sitthisinthanachai
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า