Skip to main content

สารจากผู้เขียน

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคนกันด้วยนะครับ ห่างหน้าหายตากันไปซะนานเลยในวันนี้แอดเอ้ย ผมจะขอพามาสร้าง Game จับคู่เล่นกันเพลิน ๆ จะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อนก็ได้ ด้วย JavaScript กันครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย !

เขียนโดย
Chairawit Iamkhajornchai
Internship @ borntoDev

บทความนี้ตีพิมพ์ และ เผยแพร่เมื่อ 04 สิงหาคม 2566

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. Visual Studio Code : https://code.visualstudio.com/
 2. Live Server Extension : https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer
 3. ไฟล์ 3 อย่าง ประกอบไปด้วย HTML, CSS, JS
 4. ไฟล์รูปภาพสำหรับเกม

เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิด VS Code ขึ้นมาเริ่มทำไปพร้อม ๆ กันเลยเถอะ🔥

โดยจะขอเริ่มต้นให้เพื่อน ๆ สร้าง Folder สำหรับจัดเก็บรูปภาพขึ้นมาก่อน ในที่นี้ผมจะตั้งเป็น Pictures นะครับ

จากนั้นเริ่มกันที่ index.html กันก่อนเลย

ให้เราเริ่มต้นพิมพ์ doc ลงไปแล้ว กด enter ปุ๊บ ก็จะได้โครงพื้นฐานสำหรับ HTML มากันแล้ว จากนั้นให้ทำการเพิ่ม Title เข้าไป โดยผมจะใส่ชื่อไว้ว่า Matching Mind Game ละกันนะ

<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 <h1 class="title">Matching Mind Game</h1>
</body>
</html>

ต่อมาให้เพื่อน ๆ ทำการสร้าง class ชื่อว่า wrapper ขึ้นมาโดยชั้นในก็มี class ที่ชื่อว่า card ซ้อนอยู่อีกทีนะแล้วก็แสดงทำการตั้งให้แสดง รูปภาพเอาไว้ภายใน card และอย่าลืมเพิ่มส่วนเชื่อมเรียกใช้ Styles กันด้วยนะ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>Memory Matching Game </title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css"> //เรียกใช้ styles
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
 <div class="outer-wrapper">
 <h1 class="title">Matching Mind Game</h1>
 <div class="wrapper">
  <ul class="cards">
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-1.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>

เมื่อเราทำถึงตรงนี้แล้วให้เราทำแบบนี้อีก 11 รอบนะครับเพราะว่าการ์ดในเกมเราจะมีทั้งหมด 12 ใบที่ต้องมาจับคู่กันนั่นเอง เมื่อเพื่อน ๆ ทำครบแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลย

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
 <meta charset="utf-8"> 
 <title>Memory Matching Game </title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css"> //เรียกใช้ styles
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
 <div class="outer-wrapper">
 <h1 class="title">Matching Mind Game</h1>
 <div class="wrapper">
  <ul class="cards">
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-1.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-2.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-3.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-4.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-5.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
   </li>
   <li class="card">
    <div class="view front-view">
     <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
    </div>
    <div class="view back-view">
     <img src="Pictures/img-6.png" alt="card-img"class="card-img">
    </div>
    </li>
    <li class="card">
     <div class="view front-view">
      <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
     </div>
     <div class="view back-view">
      <img src="Pictures/img-5.png" alt="card-img"class="card-img">
     </div>
    </li>
    <li class="card">
     <div class="view front-view">
      <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
     </div>
     <div class="view back-view">
      <img src="Pictures/img-6.png" alt="card-img"class="card-img">
     </div>
    </li>
    <li class="card">
     <div class="view front-view">
      <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
     </div>
     <div class="view back-view">
      <img src="Pictures/img-1.png" alt="card-img"class="card-img">
     </div>
    </li>
    <li class="card">
     <div class="view front-view">
      <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
     </div>
     <div class="view back-view">
      <img src="Pictures/img-2.png" alt="card-img"class="card-img">
     </div>
     </li>
     <li class="card">
      <div class="view front-view">
       <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
      </div>
      <div class="view back-view">
       <img src="Pictures/img-3.png" alt="card-img"class="card-img">
      </div>
     </li>
     <li class="card">
      <div class="view front-view">
       <img src="Pictures/que_icon.png" alt="icon">
      </div>
      <div class="view back-view">
       <img src="Pictures/img-4.png" alt="card-img"class="card-img">
      </div>
      </li>
      <div class="details">
       <p class="time">Time: <span><b>30</b>s</span></p>
       <p class="flips">Flips: <span><b>0</b></span></p>
       <button>Play again</button>
      </div>
     </ul>
    </div>
   </div>

    <script src="script.js"></script>

   </body>
</html>

โดยในส่วนนี้ตัวเกมของเราจะมีการแสดงเวลา โดยเริ่มต้นที่ 30 วินาทีและมีการแสดงจำนวนการเปิดรูปให้เห็นอีกด้วยแหละ และก็ปิดท้ายด้วยการเชื่อมการทำงานกับ script.js ที่เรากำลังจะทำในส่วนถัดไป

ต่อไปเราจะไปทำส่วนที่ทำให้เกมของเราสามารถเล่นได้อย่าง script.js กัน

เริ่มต้นก็ประกาศตัวแปรด้วยกัน 4 ตัวในรูปแบบ const ได้แก่ card, timeTag (แสดงเวลาที่เหลือ), flipsTag (แสดงยอดการเปิดรูป), refeshBtn (สำหรับเล่นใหม่อีกรอบ)

และก็ประกาศตัวแปรด้วย let เพิ่มอีก 7 ตัว ได้แก่

maxTime เวลาสูงสุด 30 วินาที, timeLeft อ้างอิงจาก maxTime และ flips, matchcard, disableDeck, isPlaying สำหรับเช็คสถานะการเล่นของผู้เล่น, cardOne, cardTwo, Timer ที่ไว้จัดเก็บรูปการ์ดคู่กับเวลา

const cards = document.querySelectorAll(".card"),
 timeTag = document.querySelector(".time b"),
 flipsTag = document.querySelector(".flips b"),
 refreshBtn = document.querySelector(".details button");

let maxTime = 30;
let timeLeft = maxTime;
let flips = 0;
let matchedCard = 0;
let disableDeck = false;
let isPlaying = false;
let cardOne, cardTwo, timer;

เริ่มกันที่ Function ตัวแรก “initTimer”เมื่อเริ่มเกมจะ Set Condition เอาไว้ หากจับคู่การ์ดครบ 6 คู่ ก็จะแสดง You Win แต่ถ้าหากเวลาหมดแล้วยังทำไม่สำเร็จให้แสดง You Lose และเมื่อเริ่มจับคู่ก็จะทำการลดเวลาลงไปเรื่อย ๆ

function initTimer() {
 if (timeLeft <= 0) { 
  clearInterval(timer); 
  if (matchedCard === 6) { 
   alert("You Win"); 
  } else { cards.forEach((card) => card.removeEventListener("click", flipCard));
   setTimeout(() => {
    alert("You Lose");
   }, 500);
  }
  return;
 }
 timeLeft--;
 timeTag.innerText = timeLeft;
}

แสดงข้อความให้ผู้เล่นทราบ

ส่วนต่อมาจะเป็น Function “flipcard” สำหรับเช็คเปิดรูปการ์ดในเกม

function flipCard({ target: clickedCard }) {
 if (!isPlaying) {
  isPlaying = true;
  timer = setInterval(initTimer, 1000);
 }
 if (clickedCard !== cardOne && !disableDeck && timeLeft > 0) {
  flips++;
  flipsTag.innerText = flips;
  clickedCard.classList.add("flip");
  if (!cardOne) {
   return (cardOne = clickedCard);
  }
  cardTwo = clickedCard;
  disableDeck = true;
  let cardOneImg = cardOne.querySelector(".back-view img").src,
   cardTwoImg = cardTwo.querySelector(".back-view img").src;
  matchCards(cardOneImg, cardTwoImg);

  if (matchedCard === 6) {
   clearInterval(timer);
   setTimeout(() => {
    alert("You Win");
   }, 500);
  }
 }
 if (timeLeft <= 0 && matchedCard !== 6) { clearInterval(timer); setTimeout(() => {
   alert("You Lose");
  }, 500);
 }
}

โดยการทำงานก็จะ Set Condition ไว้ถ้าหากมีการเล่นอยู่ก็ให้เวลาดำเนินต่อไป

และ Condition เมื่อมีการเลือกรูปการ์ดใบแรกให้เปิดออกมา โดยแสดงรูปการ์ดที่เราได้เก็บไฟล์เอาไว้ด้วยการใช้คำสั่ง querySelector และทำการตั้ง Condition เมื่อเปิดการ์ดให้ทำการเช็คพร้อมเงื่อนไขถ้าเกมจบให้แสดงข้อความโดย delay 0.5 วินาที

ต่อมาจะเป็น Function “matchCards” สำหรับตรวจสอบการ์ดว่าตรงกันไหม

function matchCards(img1, img2) {
 if (img1 === img2) {
  matchedCard++;
  if (matchedCard == 6 && timeLeft > 0) {
   return clearInterval(timer);
  }
  cardOne.removeEventListener("click", flipCard);
  cardTwo.removeEventListener("click", flipCard);
  cardOne = cardTwo = "";
  return (disableDeck = false);
 }

 setTimeout(() => {
  cardOne.classList.add("shake");
  cardTwo.classList.add("shake");
 }, 400);

 setTimeout(() => {
  cardOne.classList.remove("shake", "flip");
  cardTwo.classList.remove("shake", "flip");
  cardOne = cardTwo = "";
  disableDeck = false;
 }, 1200);
}

Set Condition หากการ์ดที่เปิดมาเหมือนกันให้แสดงและเก็บยอดไว้

และถ้าการ์ดไม่เหมือนกันก็ให้ทำการปิดการ์ดกลับไปตำแหน่งเดิม

เมื่อเปิดการ์ดแล้วจะมีการเล่น Animation “shake” การ์ดจะถูกเขย่า ถ้าเปิดแล้วไม่ถูกต้อง

function shuffleCard() {
 timeLeft = maxTime;
 flips = matchedCard = 0;
 cardOne = cardTwo = "";
 clearInterval(timer);
 timeTag.innerText = timeLeft;
 flipsTag.innerText = flips;
 disableDeck = isPlaying = false;

 let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
 arr.sort(() => (Math.random() > 0.5 ? 1 : -1));

 cards.forEach((card, index) => {
  card.classList.remove("flip");
  let imgTag = card.querySelector(".back-view img");
  setTimeout(() => {
   imgTag.src = `Pictures/img-${arr[index]}.png`;
  }, 500);
  card.addEventListener("click", flipCard);
 });
}

shuffleCard();

refreshBtn.addEventListener("click", shuffleCard);

cards.forEach((card) => {
 card.addEventListener("click", flipCard);
});

ในส่วนนี้จะเป็น Function “shuffleCard” ที่จะทำงานโดยทุกครั้งเมื่อเริ่มเกม ตำแหน่งการ์ดจะถูกสลับให้ไม่ซ้ำกันในแต่ละรอบ โดยการจัดเก็บไว้ใน array และ sort ตามด้วย Math.random โดยใช้การทำงาน Loops ด้วย forEach ดึงรูปภาพแต่ละรูปมาแสดงใน Path รูปภาพของเรา และทำการสลับชุดรูปการ์ดทุกครั้งเมื่อเล่นเกมด้วย shuffleCard();

ตามด้วยปุ่ม Play again เมื่อกดแล้วจะเริ่มเล่นใหม่และทำการสลับรูปการ์ดทุกครั้ง

และยอดจำนวนการกดคลิกการ์ดของเราที่ใช้ forEachในการตรวจจับ

 

และในส่วนต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายนั้นคือ style.css

โดยในส่วนนี้ผมจะขอไม่อธิบายมากนะครับ เพราะมันเป็นรสนิยมของแต่ละคนด้วยแหละ ใครชอบอยากตกแต่งแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะ

/* Import Google Font - Titillium Web */
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium+Web:900);
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: 'Titillium Web';
}
p{
 font-size: 20px;
}
h1.title {
 font-size: 48px;
 font-weight: bold;
 text-align: center;
 margin-bottom: 20px;
 color: #ffffff;
 position: relative;
 animation: waveAnimation 2s ease-in-out infinite, colorChangeAnimation 6s ease-in-out infinite;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: url("https://i.pinimg.com/originals/c6/c1/1d/c6c11d8ba0b9f26caf0a6a8ee3a3e78e.gif") no-repeat fixed center ;
 background-size: cover;
 background-position: top center;
}
::selection{
 color: #000000;
 background: #ffef3e;
}
.wrapper{
 padding: 25px;
 background: #dcaf10;
 border-radius: 60px;
 box-shadow: 0 10px 30px rgba(255, 226, 62, 0.94);
 display: flex;
 flex-direction: column; 
 align-items: center; /* Add this line to center the content horizontally */
}
.cards, .card, .view, .details, p{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.cards{
 height: 500px;
 width: 500px;
 border-radius:40px;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: space-between;
}
.cards .card{
 cursor: pointer;
 position: relative;
 perspective: 1000px;
 transform-style: preserve-3d;
 height: calc(100% / 4 - 10px);
 width: calc(100% / 4 - 10px);
}
.card.shake{
 animation: shake 0.35s ease-in-out;
}
@keyframes shake {
 0%, 100%{
  transform: translateX(0);
 }
 20%{
  transform: translateX(-10px);
 }
 40%{
  transform: translateX(10px);
 }
 60%{
  transform: translateX(-6px);
 }
 80%{
  transform: translateX(6px);
 }
}
.cards .card .view{
 width: 100%;
 height: 100%;
 user-select: none;
 pointer-events: none;
 position: absolute;
 background: #fff;
 border-radius: 5px;
 backface-visibility: hidden;
 transition: transform 0.25s linear;
 box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.card .back-view {
 transform: rotateX(-180deg);
 background-size: cover;
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 border-radius: 5px;
}
.card .front-view img{
 max-width: 17px;
}
.card .back-view{
 transform: rotateX(-180deg);
}
.card .back-view img {
 max-width: 100%;
 height: 100%;
 object-fit: contain;
}
.card.flip .front-view{
 transform: rotateY(180deg);
}
.card.flip .back-view{
 transform: rotateY(0);
}

.details{
 width: 100%;
 margin-top: 15px;
 padding: 0 20px;
 border-radius: 7px;
 background: #2d9ee3;
 height: calc(100% / 4 - 30px);
 justify-content: space-between;
 box-shadow: 0 3px 10px rgba(28, 25, 25, 0.845);
}
.details p{
 font-size: 18px;
 height: 17px;
 padding-right: 18px;
 border-right: 1px solid #ee2c2c;
}
.details p span{
 margin-left: 8px;
}
.details p b{
 font-weight: 500;
}
.details button{
 cursor: pointer;
 font-size: 14px;
 color: #d341ffe6;
 border-radius: 4px;
 padding: 4px 11px;
 background: #fff832;
 border: 2px solid #4611f7;
 transition: 0.3s ease;
}
.details button:hover{
 color: #fff;
 background: #c10606;
}

@media screen and (max-width: 700px) {
 .cards{
  height: 350px;
  width: 350px;
 }
 .card .front-view img{
  max-width: 16px;
 }
 .card .back-view img{
  max-width: 40px;
 }
}

@media screen and (max-width: 530px) {
 .cards{
  height: 300px;
  width: 300px;
 }
 .card .back-view img{
  max-width: 35px;
 }
 .details{
  margin-top: 10px;
  padding: 0 15px;
  height: calc(100% / 4 - 20px);
 }
 .details p{
  height: 15px;
  font-size: 17px;
  padding-right: 13px;
 }
 .details button{
  font-size: 13px;
  padding: 5px 10px;
  border: none;
  color: #fff;
  background: #cc5a2d;
 }
}

ในส่วนนี้เราจะทำการ import Fonts จาก Google Font มาใช้กัน และก็แต่ง Title, Body, Card, Details ที่เป็นส่วนประกอบหลักในเกมของเราให้ดูสวยงาม มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น เมื่อเสร็จแล้วตัวเกมของเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยยย😉👌

เมื่อจับคู่ภาพผิดรูปก็จะสั่นแล้วปิดกลับที่เดิมโดยถ้าดูจากรูปแล้วเพื่อน ๆ ทุกคนก็อาจจะยิ้มกันอยู่ก็เป็นได้นะ😅🔴🟠

ถ้าเปิดถูกรูปก็จะแสดงรูปค้างไว้ และถ้าเพื่อน ๆ สังเกตกันก็จะมียอดจำนวนครั้งในการเปิด กับเวลาแสดงให้เราเห็นตาม Function ที่เราเขียนไปด้วยแหละนะ

สุดยอดไปเลยเล่นกันเพลิน ๆ ไปเลยยย เพียงเท่านี้เราก็จะได้เกมจับคู่ภาพด้วยฝึมือของเราเองแล้วนะเพื่อน ๆ เป็นไงทำง่ายกว่าที่คิดอีกเนอะว่าไหม ?

สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อน ๆ ชื่นชอบบทความนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด ❤ ให้กันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งตรงถึงที่ให้กันแบบฟรี ๆ ไปเลย และในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันไว้ ในตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค้าบ ฟ้าววว🕊️…

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ🙏

.

🦖 borntoDev – สร้างการเรียนรู้ที่ดี สำหรับสายไอทีในทุกวัน

ระบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรม

ที่พร้อมตรวจผลงานคุณ 24 ชั่วโมง

 • โจทย์ปัญหากว่า 200 ข้อ ที่รอท้าทายคุณอยู่
 • รองรับ 9 ภาษาโปรแกรมหลัก ไม่ว่าจะ Java, Python, C ก็เขียนได้
 • ใช้งานได้ฟรี ! ครบ 20 ข้อขึ้นไป รับ Certificate ไปเลย !!
เข้าใช้งานระบบ DevLab ฟรี !เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้ไอที “อัพสกิลเขียนโปรแกรม” จากตัวจริง
ปั้นให้คุณเป็น คนสายไอทีระดับมืออาชีพ

BorntoDev

Author BorntoDev

BorntoDev Co., Ltd.

More posts by BorntoDev

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า