Skip to main content
0

แพ็คเกจหลักสูตรคอร์สเรียนเกี่ยวกับภาษา Python ทั้งหมดจาก BorntoDev

เป็นชุดแพคเกจหลักสูตรที่รวมครบความรู้พื้นฐานทั้งหมดในสาย Python ให้กับคุณแล้ว
โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การใช้งาน Syntax ต่าง ๆ จนถึงการทำการทดสอบ ประยุกต์ใช้กับสายงานต่าง ๆ เปรียบเสมือนว่า “เพียงลงแค่หลักสูตรนี้ คุณก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งตอนเรียน มหาวิทยาลัย และ ตอนทำงานได้เลยทันที”

คอร์สเรียนทั้งหมดในแพ็คเกจ

Programming for Everyone X: หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมโปรแกรมในรูปแบบ Blocking อย่างโปรแกรม Scratch สร้างแอปอย่างง่ายด้วย MIT App Inventor Microbit รวมไปถึงการเก็บข้อมูลไปยัง Google Sheet อย่างเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

Complete Python 3 Programming: คอร์สเรียนสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python 3 ตั้งแต่เริ่มต้น เน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เนื้อหาจะมีตั้งแต่การติดตั้ง Python พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ประเภทข้อมูล การใช้งานเงื่อนไข การวนซ้ำ การใช้งานฟังก์ชัน จัดการข้อผิดพลาด การอ่าน เขียนไฟล์ พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ GUI ด้วย tkinter การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การต่อยอดกับ Library และ API ที่น่าสนใจ แนวทางการเขียนที่ดี รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Firebase อีกด้วย

Master of Python Bootcamp: คอร์สเรียนย้อนหลังสำหรับหลักสูตรเพื่อพัฒนา Python Developer ฉบับรวบรัด โดยคอร์สเรียนนี้จะเป็นวิดีโอย้อนหลังของคอร์สเรียน Master of Python Bootcamp ที่มีการเรียนสดผ่าน Zoom โดยเนื้อหาบางส่วนจะมีความคล้ายคลึงกันกับในคอร์สเรียน Complete Python 3 Programming ดังนี้

  • Introduction to Python 
  • Control Flow and Functions
  • Data Structures in Python
  • File Handling
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Working with Databases
  • Working with APIs and Web Scraping
  • Best Practices

โดยความแตกต่างของคอร์สเรียนนี้จะมีดังนี้

เครื่องมือที่ใช้เขียน

  • IDE: Replit
  • Web Development จะใช้เป็น Flask Framework
  • Database SQLite

Data Structure & Algorithm: คอร์สเรียนสำหรับปูพื้นฐานเรื่องของโครงสร้างข้อมูล และ Algorithm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของโปรแกรม โดยคอร์สเรียนสามารถประยุกต์ได้กับเกือบทุกภาษาที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม โดยเนื้อหาภายในคอร์สเรียนจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของ Array, List, Linked List, Stack, Queue, Graph, Tree, Set, Sort รวมไปถึง big O

Data Analytics with Python: คอร์สเรียนสอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Google Colab และเทคนิคต่างๆ โดยคอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับสาย Data เช่น Data Science หรือ Data Analytics

Django From Zero: คอร์สเรียนสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Django เป็นคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสร้างเว็บด้วยภาษา Python โดยเฉพาะ

📢 หมายเหตุ : การจัดลำดับในการเรียนสามารถเลือกเป็น Data Analytics with Python หรือ Django From Zero ขึ้นมาก่อนได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

ลำดับคอร์สเรียนที่คุณจะต้องรู้

ระยะเวลา: 59 ชั่วโมง (เรียน 2 ชั่วโมงต่อวัน)

ลำดับ:

  • Programming for Everyone X: 8 ชั่วโมง (78 บทเรียน)
  • Complete Python 3 Programming: 17 ชั่วโมง (138 บทเรียน)
  • Data Structure & Algorithm: 6 ชั่วโมง (84 บทเรียน)
  • Data Analytics with Python: 3 ชั่วโมง (38 บทเรียน)
  • Django From Zero: 4 ชั่วโมง (36 บทเรียน)
  • Master of Python Bootcamp: 21 ชั่วโมง (13 บทเรียน)

ตารางเรียนคอร์สเรียน

วันที่ 1:

  • หลักสูตร: Programming for Everyone X
  • บทเรียน:
    • Section 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการพัฒนาโปรแกรม
    • Section 2 ทำความรู้จักกับ Google Sheet เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการคิดแบบคอมพิวเตอร์
    • Section 3 รู้จักกับการทำงานขั้นสูงด้วย Google Sheet
    • Section 4 รู้จักกับ Scratch เครื่องมือช่วยพัฒนาไอเดียเขียนโปรแกรม
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 2:

  • หลักสูตร: Programming for Everyone X
  • บทเรียน:
    • Section 5 พื้นฐานคำสั่งการกำหนดโปรแกรมใน Scratch
    • Section 6 การทำงานร่วมกับ Scratch เพื่อประสบการณ์การใช้งานขั้นสูง
    • Section 7 เรียนรู้กับสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทคใน Microbit ด้วยพื้นฐาน Scratch
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 3:

  • หลักสูตร: Programming for Everyone X
  • บทเรียน:
    • Section 8 พัฒนาให้กลายเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ Android กับ App Inventor
    • Section 9 แล้วการเขียนโค้ดจริง ๆ มันเป็นยังไง ? มาดูกัน
    • หาหัวข้อ วางแผนทำโปรเจกต์จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 4:

  • หลักสูตร: Programming for Everyone X
  • บทเรียน:
    • พัฒนาโปรเจกต์ และนำเสนอโปรเจกต์จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 5:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 1 เริ่มต้นกับคำถาม
    • Section 2 แนะนำการเริ่มต้นกับ Python 3
    • Section 3 รู้จักเครื่องมือสำหรับการพัฒนา Python 3
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 6: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 7:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 4 ทำความรู้จักกับข้อมูล และ การแสดงผลข้อมูล
    • Section 5 รู้จักกับตัวแปร และ ตัวดำเนินการ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 8:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน
    • Section 6 ลำดับการทำงาน และ การตัดสินใจของโปรแกรม
    • Section 7 รู้จักการทำงานแบบวนซ้ำในการพัฒนาโปรแกรม
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 9:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 8 รู้จักกับฟังก์ชัน
    • Section 9 รู้จักให้ลึกขึ้นกับ String
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 10:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 10 รู้จักกับ Collection ประเภทต่าง ๆ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 11:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 11 การจัดการข้อผิดพลาด
    • Section 12 การอ่าน / เขียนไฟล์เพื่อเป็นโปรแกรมไม่รู้จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 12: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 13:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 13 การพัฒนาโปรแกรมรูปแบบ GUI ด้วย tkinter
    • Section 14 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 14:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 15 การพัฒนาต่อยอดกับ Library และ API ที่น่าสนใจ
    • Section 16 แนวทางการเขียนคำสั่งที่ดี
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 15:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • Section 17 การใช้งานฐานข้อมูล Firebase ด้วย Python
    • Section 18 คำแนะนำในการเดินทางต่อ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 16:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • วางแผน ออกแบบโปรเจกต์
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 17:

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • พัฒนาโปรเจกต์ และนำเสนอโปรเจกต์จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 18: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา 
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 19:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 1 เรียนรู้ Data Structure ตัวแรก
    • Exercise Devlab : เรียนรู้ Data Structure ตัวแรก
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 20:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 2 List และ Linked List
    • Exercise Devlab : List และ Linked List
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 21:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 3 รู้จักกับ Stack
    • Exercise Devlab : รู้จักกับ Stack
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 22:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 4 รู้จักกับ Queue
    • Exercise Devlab : รู้จักกับ Queue
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 23:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 5 รู้จักกับ Graph
    • Exercise Devlab : ความเข้าใจของ Graph
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 24: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Cheat Day 
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 25:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 6 รู้จักกับ Tree
    • Exercise Devlab : รู้จักกับ Tree
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 26:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 7 รู้จักกับ Set
    • Exercise Devlab : รู้จักกับ Set
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 27:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 1 เรียนรู้ Data Structure ตัวแรก
    • Exercise Devlab : เรียนรู้ Data Structure ตัวแรก
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 28:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 8 Sorting Algorithm หัวใจสำคัญของความเข้าใจเรื่องข้อมูล
    • Exercise Devlab : Sorting Algorithm หัวใจสำคัญของความเข้าใจเรื่องข้อมูล
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 29:

  • หลักสูตร: Data Structure & Algorithm
  • บทเรียน:
    • Section 9 Look at Algorithms
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 30: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Complete Python 3 Programming
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 31:

  • หลักสูตร: Data Analytics with Python
  • บทเรียน:
    • Section 1 การทบทวน Python 3
    • Section 2 การทำ Data Analytics เบื้องต้น
    • Section 3 การทำ Data Analytics ขั้นสูง
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 32:

  • หลักสูตร: Data Analytics with Python
  • บทเรียน:
    • Section 4 การทำ Data Visualization
    • Section 5 ประยุกต์การใช้งานกับ Covid-19
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 33:

  • หลักสูตร: Data Analytics with Python
  • บทเรียน:
    • Section 4 การทำ Data Visualization
    • Section 5 ประยุกต์การใช้งานกับ Covid-19
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 34:

  • หลักสูตร: Data Analytics with Python
  • บทเรียน:
    • พัฒนาโปรเจกต์ และนำเสนอโปรเจกต์จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 35:

  • หลักสูตร: Django From Zero
  • บทเรียน:
    • Section 1 Document Based
    • Section 2 Model View Template
    • Section 3 Django Admin
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 36: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Django From Zero
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 37:

  • หลักสูตร: Django From Zero
  • บทเรียน:
    • Section 4 Basic FrontEnd
    • Section 5 Advance Form
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 38:

  • หลักสูตร: Django From Zero
  • บทเรียน:
    • Section 6 Security [BONUS TRACK!!]
    • Section 7 Deployment [BONUS TRACK!!]
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 39:

  • หลักสูตร: Django From Zero
  • บทเรียน:
    • พัฒนาโปรเจกต์ และนำเสนอโปรเจกต์จบ
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 40:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 0: Introduction
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 41:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 1 : Introduction to Python
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 42: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 43:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 2: Control Flow and Functions
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 44:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 3: Data Structures in Python
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 45:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 4: File Handling
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 46:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 5: Object-Oriented Programming (OOP)
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 47:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 6: Advanced Data Manipulation
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 48: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา 
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 49:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • DAY 6: OOP & Data Manipulation (Midterm)
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 50:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 7: Working with Databases
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 51:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 8: Web Development with Python
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 52:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 9: Working with APIs and Web Scraping
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 53:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 10: Testing and Debugging
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 54: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา 
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 55:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 11: Deployment and Version Control
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 56:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 12: Advanced Topics and Best Practices
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 57:

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • Day 13: สอบ Final
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 58: Cheat Day 

  • หลักสูตร: Master of Python Bootcamp
  • บทเรียน:
    • ทบทวนเนื้อหา 
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 59:

  • หลักสูตรเสริม: Mini Course : GitHub for Beginner
  • บทเรียน:
    • Section 1 การเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจเบื้องต้น
    • Section 2 ลงมือปฏิบัติกับการใช้ GitHub GUI
    • Section 3 ใช้งานความสามารถ Git อย่างมือโปร !
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 60:

  • หลักสูตรเสริม: Web Scraping with Python
  • บทเรียน:
    • Section 1 Introduction
    • Section 2 หลักการทำ Web Scraping
    • Section 3 Advanced Web Scraping
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วันที่ 61:

  • หลักสูตรเสริม: Amazing Bot with Autopy
  • บทเรียน:
    • Section 1 การใช้งาน Autopy เบื้องต้น
    • Section 2 ทำการเขียนบอทเกมช่วยปลาทองกันเลย
    • Section 3 : เขียนบอทเกมเปียโน
  • ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
Sirasit Boonklang

Author Sirasit Boonklang

More posts by Sirasit Boonklang
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า