Skip to main content
Android StudioMobile Application

Adaptive UI แล้วเราจะเขียน Application ยังไงให้ Adaptive ล่ะ

ระบบปฏิบัติการ Android มีการใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยเริ่มต้นจากหน้าจอขนาดเล็ก 4 นิ้วไปจนถึงหน้าจอแท็บแล็ตขนาดใหญ่ 12 นิ้วขึ้นไป, หน้าจอ TV, หน้าจอกลางรถยนต์ และปัจจุบันก็ได้มีหน้าจอแบบพับได้ (Foldable) ออกมาอีก แล้วเราจะสร้างแอปพลิเคชันยังให้ Adaptive มากที่สุด ?

เขียนโดย
Waranyu Khongchai
Internship @ borntoDev

ในตอนนี้ Android Jetpack Compose มีเครื่องมือที่ให้นักพัฒนาสร้าง UI ให้รองรับหน้าจอหลายรูปแบบ เพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองได้ทุกรูปแบบ เช่น การใช้แอปพลิเคชันในแนวตั้ง-แนวนอน, การใช้แอปพลิเคชันหลายหน้าต่าง, การใช้แอปพลิเคชันในหน้าจอพับ และอื่น ๆ เป็นต้น

 

ตัวอย่างของหน้าจออุปกรณ์ขนาดเล็ก (Compact UI)จะสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะรายการเมนูต้องมีการกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียด แต่หน้าจอขนาดใหญ่ (Expanded UI) นั้นสามารถแสดงรายการเมนูพร้อมกับรายละเอียดเมนูพร้อมกันได้

การกำหนดขนาดหน้าจอสามารถเช็คด้วยความกว้าง หรือ ความสูงของหน้าจอ เช่น หากหน้าจอมีความกว้างน้อยกว่า 600 px ให้แสดงแบบ UI แอปพลิเคชันแบบ Compact UI แแต่ถ้าความกว้างหน้าจอมากกว่า 600 px ให้แสดง UI แอปพลิเคชันแบบ Expand UI

 

Windows Size Classes

Representations of width-based window size classes

 

Representations of height-based window size classes

 

แต่ปัจจุบันนี้มีหน้าจอแบบอุปกรณ์แบบใหม่ที่สามารถพับจอได้จึงต้องมีการจัดวาง UI แบบใหม่ให้เข้ากับอุปกรณ์เหล่านี้ Android จึงได้ออกคำแนะนำที่จะมาจัดเรื่องขนาดหน้าจอคือ Windows Size Classes ที่จะมาคอยกำหนดว่าให้แอปพลิเคชันจะมี Layout แบบไหนจาก 3 รูปแบบคือแบบ Compact, Medium และ Expanded

ตัวอย่างโค้ดในการเช็คขนาดของหน้าจอ และ การแสดง UI แบบ CompactUI หรือ ExpandedUI

เมื่อมีการกำหนดความกว้างความสูงก็จะทำให้รู้ว่าต้องใช้การแสดงผลแบบไหนที่เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอ โดยก็จะย้อนกลับไปสู่หน้าจอขนาด Compact ที่จะเหมาะกับการแสดงผลแบบ CompactUI และ หน้าจอขนาด Medium หรือ Expanded ก็จะเหมาะกับการแสดงผลแบบ ExpandUI นั่นเอง

 

ขนาดขององค์ประกอบ

ตัวอย่างของ Card ที่มีขนาดขององค์ประกอบต่างกัน

 

เมื่อทราบว่าขนาดหน้าจอแบบไหนต้องแสดง UI แบบไหนเรื่องต่อมาที่สำคัญก็คือ ความเหมาะสมขององค์ประกอบ UI นั้นเข้ากับการแสดงผลหรือไม่ ?

 

ตัวอย่างของ Code Card ที่จะมีการแสดงรายละเอียดที่ต่างกัน โดยเช็คจากค่าความกว้าง dp ของหน้าจอ ถ้าหน้าจอมีค่ากว้างน้อยกว่า 400 dp ให้แสดงเฉพาะรูป และ Title ใน Card แต่ถ้าหน้าจอมีค่ากว้างมากกว่า 400 dp ให้แสดง Title, Description และ รูปภาพ ใน Card

เพราะบางครั้งเราอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไป จนเกิดการใช้งานขนาดขององค์ประกอบเดิมที่มีเพียงอยู่แบบเดียวกับทุกขนาดหน้าจอ ซึ่งบางครั้งอาจมีขนาดเล็กไปแต่ดันไปแสดงใน ExpandedUI หรือบางครั้งขนาดใหญ่เกินไปก็เอาไปแสดงใน CompactUI ซึ่งก็ส่งผลทำให้ดูไม่สมส่วนกัน 

 

วิธีการวางโครงสร้างข้อมูล

เมื่อทราบเรื่องของการแสดงข้อมูลแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่ต่างกันคือการวางโครงสร้างข้อมูลเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่ของหน้าจอให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยมีวิธีการวางโครงสร้างข้อมูล 4 แบบหลักดังต่อไปนี้

  1. BoxWithConstraints

ตัวอย่างของ UI BoxWithConstrints

เมื่อเลือกใช้ BoxWithConstraints คือไม่ใช่แค่การแสดง หรือซ่อนส่วนประกอบในองค์ประกอบ UI เท่านั้น แต่จะจัดการยังไงให้มีการแสดงผลส่วนประกอบทั้งหมดให้อยู่ในพื้นที่ที่มีจำกัด โดยอาจจะใช้รูปแบบการแสดงผลจากเดิมที่มีการใช้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้า ก็เปลี่ยนให้แสดงผลแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เช่นกัน จะทำให้มีการแสดงผลใกล้เคียงกัน

 

  2.FlowRow และ FlowColumn

ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือการวาง item ได้สูงสุดเท่าไหร่ใน Row // หน้าจอขนาดเล็กได้ 4 items และ หน้าจอขนาดใหญ่ได้ 11 items

 

วิธีการง่าย ๆ อีกวิธีการหนึ่งเป็นการใช้ 2 Layouts คือ FlowRow และ FlowColumn 

FlowRow คือ เรียงองค์ประกอบให้เต็มจนมีพื้นที่ว่างโดยเมื่อมีการวางองค์ประกอบในแนวนอนจนเต็มหนึ่งแถวก็จะเรียงแถวใหม่ลงมาในหน้าจอขนาดเล็กอาจวางแนวนอนได้ 2 items แต่หน้าจอขนาดใหญ่วางได้ 4 items

FlowColumn คือรูปแบบเดียวกันกับ FlowRow แต่จากการวางในแนวนอนจะเป็นแนวตั้งแทน

 

3. Lazy Grid

Lazy Grid คือการวางโครงสร้างแบบที่สามารถเข้ากับพื้นที่ที่มีการกำหนดขนาดมาแล้วได้ โดยที่จะวางองค์ประกอบใน Grid ได้ทั้งแนวตั้ง LazyVerticalGrid หรือ แนวนอน LazyHorizontalGrid การทำงานทั้งสองแบบทำงานคล้ายกันโดยสามารถตั้งค่าการทำงานได้สองรูปแบบคือ Fixed และ Adaptive

Fixed คือการตั้งค่าที่เรารู้ค่าความกว้างของจอแลัวหารด้วยจำนวนขององค์ประกอบที่เราต้องการจะวางและได้ค่าออกมาเช่น มีความกว้าง 100 dp ต้องการวาง 4 items แปลว่าแต่ละคอลัมน์ item จะมีความกว้างได้ 25 dp

Adaptive คือการตั้งค่าความกว้างขั้นต่ำของ item เช่น ต้องการให้ item มีความกว้างคอลัมน์ 150 dp แต่ความกว้างใช้ได้คือ 500 dp จึงสามารถวาง item ได้สูงสุด 3 items

 

  4. Custom Layout

Custom Layout คือการที่ Layout ที่ระบบให้นั้นไม่สามารถตอบสนองการใช้งาน หรือ จุดประสงค์ได้ก็สามารถออกแบบ Layout โดยการใช้เครื่องมือ Layout Composable โดยที่เราสามารถสร้าง Layout ได้อย่างอิสระจะวางองค์ประกอบยังไงให้ใช้พื้นที่หน้าจอให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ วางองค์ประกอบยังไงให้อยู่ในรูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

สรุป

โดยสรุปแล้วคือ สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องมีการออกแบบองค์ประกอบ UI ให้เหมาะสมกับรูปแบบแสดงผลต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ ต้องมีการเขียนโค้ดให้รองรับ Layout ของหน้าจอให้รองรับทุกสภาพการใช้งานของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด

 

ที่มา

https://www.droidcon.com/2022/10/03/adaptive-ui-with-jetpack-compose/

https://developer.android.com/jetpack/compose/layouts/adaptive

https://developer.android.com/guide/topics/large-screens/support-different-screen-sizes

https://developer.android.com/jetpack/compose/lists

หากคุณสนใจพัฒนา สตาร์ทอัพ แอปพลิเคชัน
และ เทคโนโลยีของตัวเอง ?

อย่ารอช้า ! เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่ออัพเกรดความสามารถของคุณ
เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมปฏิบัติจริงในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์วันนี้

BorntoDev

Author BorntoDev

BorntoDev Co., Ltd.

More posts by BorntoDev

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า