Professional C# Programming

การพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องมือสุดทรงพลัง

ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET

จงให้ความสำคัญกับก้าวแรก

สู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

เราออกแบบคอร์สเรียนที่สามารถพัฒนาแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ และ ทฤษฎีเชิงตรรกะขั้นสูงให้อยู่ในคอร์สเรียนเดียวที่ครบทุกพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง ทำให้คุณเริ่มต้นก้าวแรกด้วยภาษา C# ได้อย่างมั่นคง !

ตัวอย่างบทเรียน : ทุกอย่างรอบตัวเราล้วนเป็นคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างบทเรียน : 3 นาทีกับพื้นฐานการทำงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างบทเรียน : การรับอินพุทเข้าสู่โปรแกรมของเรา

เหตุผล

ทำไมคุณถึงควรเรียนคอร์สนี้?

การพัฒนาโปรแกรมเปรียบเสมือนการใส่จิตวิญญาณ, ศิลปะ และ ตรรกะเข้าด้วยกัน

ถ้าคุณต้องการพัฒนาโครงการด้วยไอเดียด้านเทคโนโลยีระดับโลกคงปฏิเสธทักษะการเขียนโปรแกรมไปไม่ได้แล้ว ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี

หรือ ใครที่ต้องการพัฒนาระบบงานของตนเองในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น  นำเทคโนโลยีไปประยุกต์กับธุรกิจ SME หรือ Startup ขนาดย่อมตัวเอง ก็สามารถนำทักษะนี้ไปใช้ได้ในทุกสายงานตั้งแต่ขายสินค้า เกษตรกรรม จนถึง  พัฒนาระบบขนาดใหญ่ของรัฐบาล

.. “การพัฒนาโปรแกรมไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่เป็นการสร้างผลงานให้โลกเห็น” ..

ไม่ว่าความชอบของคุณคืออะไร หรือ คุณจะเป็นใคร การพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับความชอบของคุณได้ จงมองหา Pain หรือ ปัญหาที่พบในงานของคุณ และ พัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของโลกยุคใหม่

.. “ในคอร์สนี้จะไม่ได้สอนแค่ความรู้เชิงเทคนิค แต่ลงลึกถึงกระบวนการคิด” ..

สิ่งที่คุณได้รับ

มากกว่าตำราสอนเขียนโค้ดทุกเล่ม

ให้คุณได้ทั้งความรู้ และ การปฏิบัติจริงในคอร์สเดียว
รวมถึงไอเดียต่อยอดสำหรับสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง


เริ่มต้นจากพื้นฐาน

ผู้เรียนจะได้รู้ตั้งแต่กระบวนการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม, หลักแนวคิดสำหรับการคิดแบบนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ การคำนวณ ตัวแปร การวนซ้ำ ฟังก์ชันการทำงาน จนถึงพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กได้ด้วยตัวเอง


หลักการเขียนโปรแกรมที่ดี

รู้และเข้าใจในทริป เทคนิคที่มักถูกมองข้าม แต่ส่งผลอย่างยิ่งกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ! ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ รวมถึงแนวการศึกษาต่อยอดหลังจบคอร์สเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นก้าวแรกอย่างสวยงาม

สอนให้คิดแบบสตาร์ทอัพ !​​​​

เพราะเราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงโลก ! เราจึงใส่แนวคิดความเป็น “สตาร์ทอัพ” ลงในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในรูปแบบที่ใช้งบประมาณน้อย แต่เติบโตได้ไกลกว่าเดิมเป็นสิบเท่า !

ให้ความมั่นใจในทุกความสำเร็จ

ตอบแทนทุกความพยายามของผู้เรียนกับ “ใบรับรองการศึกษา” เมื่อผู้เรียนได้ผ่านแบบทดสอบ และ ส่งโครงงานทั้งหมด เพื่อเป็นเครื่องการันตีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความพยายามในการเรียนรู้ของผู้เรียน

เหมาะสมสำหรับ

- นักเรียน / นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ วิศวกรรมศาสตร์
- นักธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยี และ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- บุคคลทั่วไปที่ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และ ต้องการพัฒนาทักษะ

สิ่งที่ได้รับจากคอร์ส

- เนื้อหาสรุปและออกแบบจบใน 3 เดือน
- ระบบแบบฝึกหัดที่พร้อมให้คุณใช้งาน 24 ชั่วโมง
- ลงทะเบียนครั้งเดียวเข้าเรียนได้ตลอดชีพ
- เอกสาร ประกอบการเรียนที่สำคัญ
- Professional Verified Certificate รับรองความสามารถ

Design

ออกแบบเพื่อรองรับทุกพื้นฐาน

ให้คุณได้ทั้งความรู้ และ การปฏิบัติจริงในคอร์สเดียว
รวมถึงไอเดียต่อยอดสำหรับสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระบบเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สามารถทบทวนซ้ำ เข้าเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบปฏิบัติจริง

ทำโจทย์จริง ในรูปแบบออนไลน์ รู้ผลทันที เสมือนมีครูมาตรวจ 24 ชั่วโมง

Verified Certificate

ใบรับรองเมื่อคุณส่งผลงานจบคอร์สเรียน เพื่อยืนยันในความสามารถ

Intensive Learning

เนื้อหาสุดพิเศษกับการเรียนสุดลึก

เพราะเราเน้นประสบการณ์ผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้คุณได้รับความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่
บทเรียนแรก และ เข้าใจภาพรวม สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกคอร์สเรียน

Zero to One : C# Programming

วางรากฐานให้เข้าใจแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมด้วยซีชาร์ป

Object Oriented Programming with C#

เรียนรู้ และ เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยซีชาร์ป

Desktop Application with C#

พัฒนาโปรแกรมบนระบบ Windows ด้วย Visual Studio 2017

Web Development with ASP.NET

เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET

Professional C# Programming เป็นชุดคอร์สเรียนที่ประกอบด้วย 4 คอร์สเรียนหลักเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนอย่างเต็มที่ !

ก้าวแรกของทุกความฝันกับ

Online Premium Course เรียนระบบออนไลน์พรีเมียม

รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมหยุดกลับมาทบทวนเนื้อหา และ ได้ปฏิบัติจริงเสมือนมีกูรูคอยตรวจงาน 24 ชั่วโมง

ผู้ก่อตั้ง / ผู้ดำเนินการสอน

Kittikorn Prasertsak

- ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด
- สำเร็จการศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1
- ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners 3 สมัยซ้อน (FY14 – 16)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน MOBILE e-GOV AWARD MEGA 2014 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (EGA)
- ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง 3 ปีการศึกษา
- ได้รับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแผนธุรกิจ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2015 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ SAMART
- ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในกลุ่มระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

Chief Media Officer / Developer

พี่ไกด์ ตรีเทพ รัตนพิภพ

- Microsoft Education Program Trainer, Microsoft (Thailand) Limited
- สำเร็จการศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 2
- ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners 3 สมัยซ้อน (FY15 – 17)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน MOBILE e-GOV AWARD MEGA 2014 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (EGA)
- ผู้ดำเนินการสอน (Teaching Director) โครงการ To be IT’56 วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง 3 ปีการศึกษา
- ได้รับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแผนธุรกิจ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2015 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ SAMART
- ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในกลุ่มระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้เรียนพึงพอใจเรา
94
มีผู้เรียนแล้วกว่า
70,000
เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการเรียนรู้

แต่เป็นความเข้าใจในตัว ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้

อำภา ธนะสัมบัญBeauty Blogger & Designer, คุณนายสายป่าน

ป่านแนะนำ borntodev เลยคือดีงามมากจริงๆ เหมาะสำหรัับหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากจะเริ่มต้นเขียนเว็บอย่างเราๆ

โสภณัฐ ภักดีพิศุทธิ์

ความรู้ที่ได้ต่อยอดได้เยอะจริงๆ จากแค่เขียนเว็บได้ ตอนนี้ใช้จาว่าเขียนโปรแกรมได้แล้ว คุ้มกับเงินที่เสียไปค่ะ

Piyachat Suntonchaiเจ้าพนักงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เคยดูคลิปพี่สอนเขียนโปรแกรมใน YouTube แล้วพอลงคอร์ส Android สอนละเอียดมาก โปรเจคผ่านเพราะคอร์สนี้แหละ

ฉัตรกาณต์ มานุพร

จากไม่รู้เรื่อง Java เลย คอร์ส Java สอนละเอียดมากกก จาก 0 จนเขียนทำโจทย์ได้จริงเลย

Wettaya Roungme

ลงคอร์ส java กับ android ไปเรียบร้อยครับ คุ้มค่าจริงๆครับ

แพคเกจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอแค่มีความฝัน และ ความใฝ่รู้ ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการเริ่มต้น
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมกับเราแล้ว

Personal

 • Personal License เข้าเรียนได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
 • รับสิทธิ์เข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกอุปกรณ์
 • ระบบสำหรับทำโจทย์ แบบฝึกหัด และ โครงงานในคอร์ส
 • ชำระผ่านการโอนเงิน / บัตรเครดิต ได้
 • การสอบถามเกี่ยวกับความรู้คอร์สเรียน
 • Certification of Completion ใบรับรองผลการเรียนกรณีทำแบบฝึกหัด และ โครงงานครบถ้วน !

Business

 • Business License รองรับการเข้าเรียนมากกว่า 1 ท่าน
 • ระบบสำหรับทำโจทย์ แบบฝึกหัด และ โครงงานในคอร์ส
 • การสอบถามเกี่ยวกับความรู้คอร์สเรียน
 • รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อมากกว่า 5 Licenses ขึ้นไป
 • Certification of Completion ใบรับรองผลการเรียนกรณีทำแบบฝึกหัด และ โครงงานครบถ้วน !

Education

 • Education License เข้าเรียนได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
 • รับสิทธิ์เข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกอุปกรณ์
 • ระบบสำหรับทำโจทย์ แบบฝึกหัด และ โครงงานในคอร์ส
 • ราคาพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • การสอบถามเกี่ยวกับความรู้คอร์สเรียน
 • Certification of Completion ใบรับรองผลการเรียนกรณีทำแบบฝึกหัด และ โครงงานครบถ้วน !

Professional C# Programming คอร์สเรียนพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

พัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมจากศูนย์ถึงร้อยไปพร้อมกัน

ลงทะเบียนล่วงหน้าคอร์สเรียนนี้ ฿ 4,990 (จากปกติ ฿8,990)