สนับสนุนไอเดียพวกเรา

พวกเรายังมีความฝันเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศอีกมากมาย ซึ่งการพัฒนาบทเรียนรูปแบบ Open Access จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการสร้างสรรค์คอร์สเรียน, จัดการพัฒนาศักยภาพผู้สอน, จัดหาผู้สอนเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด, การจัดทำสื่อการสอน รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาระบบ เราจึงเปิดรับผู้สนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา Open Access นี้ให้เปิดกว้างให้มาก และ ยั่งยืนที่สุด  โดยคุณสามารถสนับสนุนเงินทุนเท่าไหร่ก็ได้ หรือ ถ้าหากคุณมีทักษะในการสอน / จัดกิจกรรม และ ไอเดียในการวางแผนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ เพื่อพัฒนาสังคมไปด้วยกัน

สนับสนุนพวกเราหากคุณเห็นว่าควรพัฒนาโครงการนี้ต่อ

[give_form id=”32423″]

คุณคือผู้ให้โอกาสการศึกษากับผู้คนนับล้าน

เป้าหมายของ Open Access Academy คือโครงการที่ช่วยให้คำว่า “การศึกษา” ไม่ยึดติดกับว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน หรือ มีเงินเท่าไหร่ ทำให้ทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนคุณภาพสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เน้นลงมือปฏิบัติ และ จุดประกายฝันได้จริงโดยเราตั้งเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2563 นี้จะมีผู้เข้าเรียนกับเรากว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ

จุดมุ่งหมายของเรา

เพราะเราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เข้าถึงได้ทุกที่ในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ และ โลกให้น่าอยู่ขึ้น เราจึงใช้เวลาตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทั่วประเทศ และ กิจกรรมลงพื้นที่จริงเพื่อให้ครู, นักเรียน, นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ให้ได้มากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย

5,000,000 ท่าน

หลักสูตรทั้งหมด

50++ หลักสูตร

พาร์ทเนอร์

20 หน่วยงาน

ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด ยินดีรับเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ที่พร้อมขับเคลื่อนสังคม พัฒนาการศึกษาของประเทศไปพร้อมกัน

ผู้นำการสอนด้านวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

หากคุณต้องการส่งต่อความรู้สู่สังคม และ จุดประกายความฝัน

เราพร้อมรับผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์บทเรียน Open Aceess และ Online Premium ร่วมกันกับเรา

ลงทะเบียนเป็นผู้สอนร่วมกับเรา
ผู้ปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ (โครงการนี้รับนิสิต / นักศึกษา)

เราเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนิสิต / นักศึกษาในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนมาสู่สังคม

หากคุณกำลังเป็นนิสิต นักศึกษาตั้งแต่ปี 1 ทุกสาขาที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ เทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานเพื่อพัฒนาสังคมไปพร้อมกันกับเรา โดยนำความรู้ที่ทุกคนเรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

ติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้