borntoDev In-house Workshop 👨‍💻

Essential UX/UI
For Business

อัพเกรดทักษะให้กับองค์กรเริ่มเรียนรู้
ตั้งแต่พื้นฐาน UX และ LEAN ที่เข้ากันได้กับธุรกิจ

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้พื้นฐานการคิดแบบนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยกิจกรรม Workshop
ในรูปแบบเฉพาะของ BorntoDev เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่สามารถเท่าทันเทรนด์ของ User Experience

เนื้อหาของคอร์ส

🙋‍♂️ หลักสูตร การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 วัน  (บรรยาย) + (Workshop)

DAY 1 วันดำเนินการสอนวันแรก UX

9.00 – 10.30 นเข้าใจความหมายประโยชน์ของ UX / UI
10.30 – 11.30 น.พูด คิด ออกแบบ ให้เหมือน UX Designer (+ Workshop)
11.30 – 12.00 น.รู้จักกับ Design Sprints ที่จะช่วยให้เราไม่หลงทาง
12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น.รู้จักกับการ Empathize, Define, และ Ideate (+ Workshop)
14.00 – 14.30 น.รู้จักกับ Persona ที่จะทำให้เราเข้าใจผู้ใช้ยิ่งขึ้น (+ Workshop)
14.30 – 15.30 น.เข้าใจปัญหาลูกค้าด้วย Customer / User Journey (+ Workshop)
15.30 – 16.30 น.การจัดทำ Wireframe แบบไว ๆ  (+ Workshop)
16.30 – 16.45 น.ข้อควรรู้สำหรับการออกแบบ UX และ UI ในแต่ละแพลตฟอร์ม
16.45 – 17.00 น.สรุปบทเรียน และ มอบการบ้านประจำวันที่ 1

DAY 2 วันดำเนินการสอนวันที่สอง

9.00 – 10.00 นLearn เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป (ต่อ)
Customer Journey
Brain Storming
10.00 – 11.00 น.Build สร้างไอเดียให้ให้เป็นต้นแบบ MVP
ออกแบบ UI Design ด้วย Figma
สร้าง Prototype ด้วย Figma
11.00 – 12.00 น.

Measure ทดสอบ MVP

ทดสอบจริงผู้ใช้งาน

12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น.Learn เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป
Customer Journey
Brain Storming
14.00 – 15.00 น.Build สร้างไอเดียให้ให้เป็นต้นแบบ MVP
ออกแบบ UI Design ด้วย Figma
สร้าง Prototype ด้วย Figma
15.00 – 16.00 น.

Measure ทดสอบ MVP

ทดสอบจริงผู้ใช้งาน

16.00 – 17.30 น.Learn เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป
Lean Canvas (Value, Solutions)
Presentations
17.30 – 18.00 น.Special Session : Design Thinking
กิจกรรมถาม – ตอบ และ มอบใบประกาศ (Certificate)

ผู้สอน

Chief Executive Officer (CEO)

Kittikorn Prasertsak (Prame)

จากนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 สู่ผู้ก่อตั้ง BorntoDev ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจนมีผู้เรียนมากกว่า 7 หมื่นท่านทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี และได้รับ Verified Certificate จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)

16 ชั่วโมง

จำนวน 22 บทเรียน

จำนวน 5 Workshop

มีโปรเจกต์จบบทเรียน

มีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

หมวดหมู่  ออกแบบ  วางแผนการทำงาน

พื้นฐานสำหรับคอร์สนี้

🖥 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
🎨 การออกแบบพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์แนะนำสำหรับคอร์สนี้

   Figma