ระบบลงทะเบียนรับทุนการศึกษา

ระบบลงทะเบียนรับทุนสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับค่าย IT CAMP
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และ นักศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรม