ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ไปพร้อมกับเรา

พื้นที่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ เผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรออนไลน์ / ออฟไลน์

ผู้สนับสนุนหลักในการเผยแพร่ความรู้

สู่คนนับล้านในโลกออนไลน์

องค์กรของคุณได้พร้อมช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกับส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร, ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รู้จักองค์กร และ สินค้าของคุณมากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักสูตรการเรียน

ร่วมส่งต่อความรู้ภายในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีด้านการใช้งานจริงสู่สังคม

เพราะปัจจุบันภาคการศึกษามักถูกตั้งคำถามด้านการใช้งานจริงในสังคม ทำให้นักเรียน / นักศึกษาไม่ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้จริงได้ หากคุณมีความรู้ และ บุคคลผู้มีความสามารถในองค์กร เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์หลักสูตร Open Access สู่สังคมเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของท่าน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม

พัฒนาศักยภาพเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ

จุดมุ่งหมายของเรา

เพราะเราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เข้าถึงได้ทุกที่ในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ และ โลกให้น่าอยู่ขึ้น เราจึงใช้เวลาตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทั่วประเทศ และ กิจกรรมลงพื้นที่จริงเพื่อให้ครู, นักเรียน, นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ให้ได้มากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย

5,000,000 ท่าน

หลักสูตรทั้งหมด

50++ หลักสูตร

พาร์ทเนอร์

20 หน่วยงาน