borntoDev for School

โครงการในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนและการสอน

โดยเปิดกว้างตั้งแต่โรงเรียนรัฐบาล เอกชน จนถึง สถาบันศึกษาระดับอาชีวะ และ อุดมศึกษา เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนทะเบียนตอนนี้

ไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รับสิทธิ์เข้าเรียนฟรี ในหลักสูตรเฉพาะเพื่อการศึกษา
ตัวอย่างโครงการ และ แผนการสอนที่ปรับใช้ในห้องเรียน
Community สำหรับผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที
คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ฟรี !

สิ่งที่น่าสนใจเหมาะสม

กับการพัฒนาด้านการเรียน

รูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยน อัพเดตทักษะกันตลอดทั้งปี

Special Activity for IT Educator

เพราะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน และ จะมัวเสียเวลาคิดกันไปเองทำไม ในเมื่อเราสามารถเรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกันได้ ! กับกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับอาจารย์ และ ครูผู้สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา สายอาชีพ และ อุดมศึกษาที่เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์การสอนเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับนักเรียนของคุณ

เราเข้าใจดีว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เนื้อหา แต่ทำอย่างไรให้ผู้เรียนของเราเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนรู้ เพราะโลกของเทคโนโลยีนั้นมีเรื่องใหม่ เกิดขึ้นทุกวัน แล้วจะทำอย่างไรในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในห้องเรียน

ประสบการณ์การสอนเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

สิทธิพิเศษ ส่วนลด
สำหรับภาคการศึกษา

นอกจากทั้งหมดในโครงการนี้จะฟรีสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอนในโรงเรียนแล้ว เรายังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรในโรงเรียนของท่านสำหรับการเรียนหลักสูตรออนไลน์พรีเมียม และ borntoDev Plus อีกด้วย

borntoDev for School

ลงทะเบียน ฟรี !!! สิทธิประโยชน์เพื่อโรงเรียนในโครงการ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน (ของนักเรียน) และ การสอน (ของครู / อาจารย์) โดยเปิดกว้างตั้งแต่โรงเรียนรัฐบาล เอกชน จนถึง สถาบันศึกษาระดับอาชีวะ และ อุดมศึกษา เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย