เรียนฟรี ! กับการพัฒนาแอปบน iOS ด้วยภาษา Swift สุดทรงพลัง

ที่พัฒนาได้ทั้ง macOS, iOS, watchOS, tvOS และ อุปกรณ์แห่งอนาคต
ในคอร์สเรียน Open Access Academy

เข้าเรียนทุกบทเรียนได้แล้ววันนี้

ลงทะเบียนเรียน ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )

เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต

เรียนรู้กับภาษายุคใหม่ที่สนุกกับ Swift ไปพร้อมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันแรกของคุณ
บนเครื่องมือใหม่ SwiftUI ที่เป็นอนาคตของการสร้างแอปบน iOS จากเริ่มต้น

เรียนรู้กับโครงสร้างรูปแบบใหม่บน SwiftUI ที่ทำให้แอปพลิเคชันของเราดีขึ้น
และ เขียนโค้ดน้อยลง ! ด้วยรูปแบบ Declarative syntax, การออกแบบที่ง่ายขึ้นบน
Design Tools แบบใหม่ เรื่องราวทั้งหมดนี้คืออนาคตที่สัมผัสได้แล้ววันนี้ !

โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถ
เข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคม
ของบอร์นทูเดฟที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และ นวัตกรรม

เนื้อหาที่ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้น

ให้คุณได้เข้าใจตั้งแต่กระบวนการคิด จนถึงการปฏิบัติ

#Section 1 เริ่มต้นแบบก้าวกระโดด

Lecture 0 : รู้จักกับ iOS Application
Lecture 1 : ติดตั้ง Xcode ง่ายๆแค่ปลายคลิก
Lecture 2 : รู้จักเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม
Lecture 3: เริ่มต้นการใช้งานและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน
Lecture 4: รู้จักการใช้งานตัวแปร
Lecture 5: คุณลักษณะที่แตกต่างกัน
Lecture 6: การตั้งเงื่อนไขการทำงาน
Lecture 7: ประของข้อมูลที่ต่างกัน
Lecture 8: การใช้งานตัวดำเนินการ
Lecture 9: เก็บหลาย ๆ ข้อมูลในตัวแปรเดียวทำยังไง

#Section 2 เริ่มสร้างแอปพลิเคชันแรก โปรแกรมคำนวณค่า BMI

Lecture 10: การสร้างแอปพลิเคชันเราต้องทำอะไรบ้าง
Lecture 11: เริ่มสร้างหน้าตาของแอปพลิเคชัน
Lecture 12: ทำการเว้นระยะห่างด้วย Padding

Lecture 13: เพิ่มการประมวลผลคำนวณค่า BMI ให้กับแอพพลิเคชัน
Lecture 14: แก้ไขบัคร้ายเจ้าปัญหา

สิ่งที่จำเป็นสำหรับคอร์สเรียนนี้

  • คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ macOS Catalina ขึ้นไป
  • ติดตั้งโปรแกรม XCode 11 ขึ้นไป
  • รองรับ Internet ในการใช้งานคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

ดำเนินการสอนโดย

Trithep Ratanapipop

ผู้ร่วมก่อตั้งบอร์นทูเดฟ พื้นที่แห่งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ไอทีที่เน้นความสนุก และ สาระที่เข้าใจง่ายไปพร้อมกัน เพราะเราเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไอที และ นวัตกรรมในประเทศได้

Chief Technology Officer (CTO) – BorntoDev Co., Ltd.

Verified Certificate

รับรองความรู้ความสามารถรูปแบบออนไลน์
ผ่านประกาศนียบัตรหลังจบทุกแบบทดสอบ

ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบ ภายในบทเรียน เมื่อครบจบหากท่านมีคะแนนเกิน 80%
จะได้รับ Verified Certificate เพื่อการันตีความสามารถในความรู้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Swift เบื้องต้น

โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบอร์นทูเดฟ ที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี
และ นวัตกรรม

ลงทะเบียนล่วงหน้า Basic iOS Development with Swift

ให้ผู้สมัครทำการกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน
ทำให้มีผลในการพิจารณาสิทธิ์การเข้าร่วม