เริ่มพัฒนาห้องเรียนของคุณ

ด้วยเทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์
ร่วมพัฒนาระบบการศึกษาด้วย "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของครู และ นักเรียน" ด้วย ผลิตภัณฑ์ของ BorntoDev ที่มอบประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ แหล่งข้อมูลการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และ ก้าวไปข้างหน้าบนโลกยุคใหม่ของคุณครูทุกท่านทั่วประเทศ
Our Company Values

Creator of quality designs and thinker of fresh ideas.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

A Little Of Our Story

We were simply born to paint pixels for a living

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

See Our Story