Arduino UNO R3 Compatible

฿390.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บอร์ดวงจรรูปแบบประหยัดที่ทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเทคโนโลยี, เซนเซอร์ รวมถึงระบบไฟฟ้า ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในรูปแบบ Open Source สามารถพัฒนาโปรเจคได้ทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ และ ได้รับการยอมรับทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Arduino UNO R3 Compatible

บอร์ดวงจรรูปแบบประหยัดที่ทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเทคโนโลยี, เซนเซอร์ รวมถึงระบบไฟฟ้า ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ในรูปแบบ Open Source สามารถพัฒนาโปรเจคได้ทั้งขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ และ ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ไมโครคอนโทรนเลอร์    ATmega328
แหล่งจ่ายไฟ 5V
ไฟเข้า(แนะนำ)7-12V
ไฟเข้า (จำกัดไว้ที่)6-20V
ขาดิจิตอล I/O14 ขา (6 รองรับเอาต์พุตแบบ PWM)
ขาอะนาล็อกอินพุต6 ขา
กระแสไฟฟ้า DC ต่อขา I/O 40 mA
กระแสไฟฟ้าออก DC สำหรับขา 3.3V50 mA
Flash Memory32 KB (ATmega328)
SRAM2 KB (ATmega328)
EEPROM1 KB (ATmega328)
Clock Speed16 MHz

จัดส่งฟรี !! การจัดส่งใช้เวลา 3 – 5 วันทำการ